Hälsofarliga ämnen i etanolavgaser

avTobias Österberg

NYHETER

Avgasutsläppen från etanolbilar är större än från bensinbilar när det gäller flera hälsofarliga och cancerframkallande ämnen. Det visar en ny undersökning från Vägverket och Stockholms universitet, skriver Svenska Dagbladet på nätet.

Det är bland annat utsläppen av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och aldehyder som är högre hos etanolbilar än hos bensinbilar. Störst är problemen vid kallstart och utsläppen blir därför mindre om man använder elektrisk motorvärmare.

Viktigt hålla koll

Det här är ämnen som inte är lagreglerade och inte heller kommer att bli det, skriver svd.se

–?Men det är viktigt att hålla koll på dem, särskilt när man inför nya tekniker och nya bränslen. Den här studien är en pusselbit, säger Petter Åsman.

Studien ger dock inga belägg för att det inte skulle vara bra att gå över till etanol, enligt Petter Åsman, utredare på Vägverket.

ARTIKELN HANDLAR OM