Våldsamma nazistgrupper ökar

Av: Tobias Österberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Rekryterar nya medlemmar inom skolan

De lokala, våldsamma nazistgrupperna blir fler och fler i Sverige.

De senaste två åren har 17 nya grupper bildats, enligt en kartläggning som den antirasistiska stiftelsen Expo gjort.

Kartläggningen visar att det i dag finns drygt 30 nazistgrupper i Sverige. De finns i samtliga län utom Gotlands och Jämtlands län men är koncentrerade till mellersta och södra Sverige.

Utmärkande för grupperna är att de saknar ledare och är inriktade på ofta våldsamma aktioner i närområdet. De kallar sig för fria och oberoende men är ofta knutna till nätverk som bildats av de etablerade organisationerna som Info-14 och Nordiska förbundet.

Rekryterar på skolor

Säkerhetspolisen bekräftar ökningen men fokuserar på ett mindre antal.

– Vi är primärt intresserade av de brottsliga yttringarna och då pratar vi om en handfull grupper säger Ahn-Za Hagström, analytiker på Säkerhetspolisen till Expos webbtidning.

Nazistgrupperna fokuserar främst på att rekrytera nya medlemmar inom skolan, något som har ökat på senare år, enligt Säpo.

De fyra viktigaste nazistorganisationerna i Sverige är Info-14, Nordiska förbundet, Nationalsocialistisk front och Svenska motståndsrörelsen. Splittring och konkurrens mellan organisationerna har varit påtaglig de senaste åren.

Publicerad: