Åtta av tio svenskar säger nej till Irak-krig

NYHETER

Åtta av tio svenskar säger nej till krig mot Irak nu. Halva gruppen vill ha en lösning helt utan militära insatser, andra hälften vill ge FN:s vapeninspektörer mer tid och först därefter ta ställning.

Det visar en opinionsundersökning som Temo gjort för Sydsvenska Dagbladet. Fyra av tio (39 procent) svarade att regeringen bör driva på för en lösning utan militära insatser.

Ungefär lika många, 40 procent, vill att regeringen verkar för att ge vapeninspektörerna mer tid. Först därefter skall Sverige ta ställning till ett eventuellt FN-beslut om militärt anfall.

Drygt en av tio (fjorton procent) vill att Sverige förhåller sig neutralt i konflikten medan bara en liten del av de tillfrågade (fyra procent) vill driva på för ett militärt anfall redan nu.

Män och kvinnor har vitt skilda åsikter om konflikten. Varannan kvinna säger helt nej till militära insatser mot bara var fjärde man.

TT