Allt fler överlever cancer

NYHETER

STOCKHOLM

Nästan 39 000 svenskar får varje år för första gången beskedet att de har cancer och antalet fortsätter att stiga.

Men trots ökningen är det inte fler som dör av cancer i dag än för 20 år sedan, visar statistik från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen presenterade på torsdagen den senaste uppdateringen av sitt cancerregister som omfattar alla cancerfall i Sverige fram till och med 2000.

Siffrorna visar att de senaste årens trender håller i sig. Allt fler drabbas av cancer men de cancerrelaterade dödsfallen ökar däremot inte. Av 100 000 svenskar dör varje år omkring 200 kvinnor och 300 män av cancer.

Statistiken ger också möjlighet att komma till rätta med en del av de många myter som fortfarande finns runt sjukdomarna.

Drabbar de äldre

Cancer blir inte vanligare bland yngre människor. Risken för att drabbas av cancer ökar egentligen först vid pensionsåldern, men sedan fördubblas den nästan för varje tioårsperiod. Bland 85-åringarna är risken att få cancer nära 50 procent.

Cancerformerna som ökat mest de senaste tio åren är prostatacancer och bröstcancer. Hudcancer ökar också men när det gäller formen malignt melanom verkar varningarna om överdrivet solande ha slagit igenom. Den cancerformen har bara ökat med några få procent de senaste tio åren. De flesta andra cancerformer har minskat under de senaste decenniet.

Enligt Kenneth Nilsson, forskningsnämndens ordförande på Cancerfonden, beror det ökade antalet prostatacancerfall till stor del på att diagnosverktygen har blivit bättre och att den svenska mannens medellivslängd fortsätter att öka. Fler hinner helt enkelt få sjukdomen.

PSA-test

- Allt fler män gör ett så kallat PSA-test som upptäcker förhöjda nivåer som ofta är ett tecken på cancer, men tittar man tillbaka på kurvorna så finns det en ökning som inte kan relateras till testerna. Ökningen vi ser nu är nog en kombination av testerna och en allmän ökning som vi egentligen inte vet vad den beror på.

Enligt Kenneth Nilsson har Sverige i en internationell jämförelse ovanligt många prostatacancerfall.

- Vi vet inte riktigt vad det beror på, det kan bero på en hög diagnostisk verksamhet men det kan också bero på livsstilsfaktorer.

- När det gäller den långsamma men stadiga ökningen av bröstcancern tror vi även att livsstilskomponenterna ligger bakom. Men vi kan inte peka ut någon specifik faktor och kan därför inte säga hur man skall förhindra bröstcancer.

Rökning viktigast

Han understryker dock att behandlingen av de flesta cancerformer har blivit allt bättre de senaste åren och det gäller inte minst bröstcancer. Behandlingen av prostatacancer har inte utvecklats lika positivt.

För Cancerfondens del betyder förändringarna i cancerstatistiken att man till en del kommer att lägga om strategin. Kampanjerna mot mindre solbränna och uppmaningen att skydda barnen har givit resultat, men kvar finns andra risker.

- Insatser mot tobaksrökning är det absolut viktigaste. Efter rökningen dyker kosten upp som den viktigaste faktorn. Ät mera grönt, motionera mera och se till att du inte ökar för mycket i vikt. Det är gamla sanningar, men de gäller fortfarande, säger Kenneth Nilsson.

Cancer vanligast hos äldre män

Björn Ewenfeldt/TT