Vad avgör hur länge ett hög- respektive lågtryck ligger kvar över samma område?

NYHETER

Hög- och lågtryck ligger kvar tills trycket är "utjämnat" eller hela har blåst i väg. Oftast kommer vinden västerifrån vid våra breddgrader. Lågtryck är förknippat med regnväder eftersom luften stiger och vattenångan i molnen kondenseras till regn. Och det är regnvädret som flyttar sig när det blåser. Högtrycken följer mest bara med...

ARTIKELN HANDLAR OM

Väder