Morden på Utøya

Den stora frågan: Fängelse eller vård?

NYHETER

OSLO. En av de stora frågorna under rättegången har varit Anders Behring Breiviks mentala status.

Ska han dömas till fängelse eller tvångsvård?

Här är det som talar för och emot.

Därför är Breivik sjuk:

Det rättspsykiatriska teamet bestående av psykiatrikerna Torgeir Husby och Synne Sørheim menar att Anders Behring Breivik var psykotisk då han utförde terrordåden den 22 juli.

De har gett honom diagnosen paranoid schizofreni.

Här är det som talar för att deras diagnos är rätt:

Breivik har omfattande vanföreställningar om att det pågår en kamp mellan det onda och det goda och att han ska rädda oss alla från undergång. I denna kamp har han rätt att bestämma vilka som ska leva och dö.

Han menar att han fått detta uppdrag av en icke existerande organisation: Knights Templar.

Hans värld styrs av våldstankar. Det är våldet som är hans drivkraft, inte de politiska tankarna.

Han stimuleras av tankar på att döda och att själv dö.

Under rättegången och i förhör och samtal med rättspsykiatriker blir Breivik stimulerad och nästan upphetsad när han pratar om hur många som han hade kunnat döda i bomben mot Regeringskvarteret och på Utøya. Då är hans intensititet på topp och hans ansiktsfärg blir rödare.

Breivik upplever att han befinner sig i krig och direkt livsfara. Denna tanke har stadigt ökat fram till den 22 juli i fjol och blivit så pass stark och verklig att han mördade 77 personer.

Han använder sig av neologismer (egna, påhittade ord) som nationaldarwinist, suicidalmarxist och suicidalhumanist.

Hans mamma och vänner har sagt att de märkte hur han började förändra sig år 2006 då han flyttade hem igen och då han tillbringade dygnets alla vakna timmar åt att spela World of warcraft på sin dator.

Observationer i rätten stärker det första rättspsykiatriska teamets diagnos att Breivik lider av paranoid schizofreni.

Hans psykos gör att han inte kan dömas, att han inte kan skuldbeläggas för brotten. Att det var psykosen som drev honom till handlingarna.

Den norska rättsbalken paragraf 44 säger: Den som när brottet begicks var starkt psykotisk eller psykiskt utvecklingsstörd då han eller hon begår en straffbar handling inte straffas. Rimligt tvivel ska komma den tilltalade till godo.

Därför är Breivik frisk:

Det andra rättspsykiatriska teamet med psykiatrikerna Agnar Aspaas och Terje Tørrissen har kommit fram till motsatt slutsats – att Anders Behring Breivik inte var psykotisk när han begick brotten.

Däremot menar de att han lider av olika personlighetsstörningar som storhetsvansinne och narcissistisk personlighetsstörning, störningar som inte hindrar att Breivik kan dömas till fängelse.

Här är vad som talar för det:

Terrorattacken och våldsglorifieringen som den åtalade uppvisar är i sig inte psykotiska symptom.

Han har inte några vanföreställningar som gör att han bestämmer vem som ska leva och vem som ska dö men tar sig rätten att bestämma över liv och död.

Han skapar sina egna regler och anser att våld är ett legitimt medel precis som många terrorister före honom.

Det finns ingen anledning att tro att morden ålagts honom eller att det är något psykotiskt i det.

Han har haft ett politiskt projekt som uppkom när han var i 20-årsåldern och han har valt att gå från att skriva till att handla.

Det här valet kommer inte från grandiosa vanföreställningar eller psykotiska symptom. Däremot så har Breiviks politiska ideologi och personlighetsstörningar förstärkt varandra.

Det skedde ingen personlighetsförändring 2006 när han flyttade hem till sin mamma. Han hade ingen funktionsnedsättning under denna period.

Han hade sociala interaktioner via nätet och är inte ensam om att spela mycket dataspel som World of Warcraft.

Även om han spelade mycket under en period kan man inte dra en slutsats utifrån det att det handlar om en utveckling av schizofreni.

18 specialister i psykiatri och andra experter observerade den åtalade dygnet runt i 21 dagar utan att hitta några tecken på psykos.

Orden han använder är inte neologismer utan ord som används av många och som man kan hitta på nätet.

Polis klarar inte av att bevisa att Knights Templar är en påhittad organisation.

Utgångspunkten i den norska lagen är att alla människor ska räknas som otillräkneliga.

Källa: Aftenposten

ANNONS EXTERN LÄNK

Sjuk? Testa om du har Covid-19 med smidigt hemmatest – beställ här

Quicktest

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Morden på Utøya

ÄMNEN I ARTIKELN

Morden på Utøya

Anders Behring Breivik

Norge