Nyheter

– Anders Borg, öppna plånboken!

Av: 

Johanna Melén

NYHETER

Sveriges kommuner och landsting, LO och Svenskt näringsliv kräver mer pengar för att lindra krisen

Nedlagda skolor.

Längre köer till vården.

Skenande arbetslöshet.

Företag i konkurs.

Det är bilden av Sverige om regeringen inte gör mer, anser flera intresseorganisationer som Aftonbladet har pratat med.

Det är tvärstopp i ekonomin.

Om du inte redan har märkt det kommer du eller din närmaste omgivning snart att göra det. Aftonbladet har pratat med Sveriges kommuner och landsting, med Svenskt näringsliv och med LO som alla kräver en sak:

– Anders Borg, öppna plånboken!

Annars blir det ännu värre.

– Jag är mycket orolig. Det kan bli påtagliga försämringar i välfärdssystemen och medborgarnas förtroende riskerar att gröpas ur, säger Stefan Ackerby, tillförordnad chefekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Välfärdens kärna

Regeringen säger att välfärdens kärnverksamhet ska värnas. Samtidigt säger finansminister Anders Borg att det ekonomiska utrymmet är begränsat. I dag kunde han inte lova en viss summa pengar till vården, skolan och omsorgen. Det bekymrar Stefan Ackerby.

– Utan extra pengar blir nedskärningarna ännu större, eller så höjs skatten. Det ligger sparpaket i nästan varje kommun.

Vilka risker ser du?

– Det kan handla om att lägga ner skolor och vårdcentraler. Människor får längre resväg och det blir längre köer till vården. Personalen kommer att få en hårdare arbetsbelastning, säger Stefan Ackerby.

Pengar måste till. Annars hotas faktiskt välfärdens kärna, menar SKL.

Regeringen spår en arbetslöshet på över 11 procent nästa år. Nära 12 procent om två år. Industriarbetarna drabbas värst. Vart sjätte industrijobb försvinner, enligt Konjunkturinstitutet. Men även andra grupper drabbas. Bland dem finns de unga som inte ens fick jobb när ekonomin gick på högvarv.

Risk för utslagning

– Många riskerar att slås ut varaktigt. Främst ungdomar och unga vuxna mellan 20 - 24 år och som saknar utbildning, säger Lena Westerlund, chefsekonom på LO.

– För dem krävs en rejäl utbildningssatsning.

Riksbanken har sänkt räntan för att stimulera ekonomin. Nu är det politikens tur, menar Lena Westerlund.

– Det finns ett expansionsutrymme. I jämförelse med andra länder är Sveriges finanser starka. Det är i ett läge som det här som man ska använda den styrkepositionen.

Jonas Frycklund, ekonom på Svenskt näringsliv, håller med.

– Jag tror att Anders Borg är för försiktig. Sverige har väldigt bra statsfinanser och man skulle till exempel kunna tidigarelägga infrastruktursatsningar. Eftersom det handlar om redan planerade satsningar skulle det inte öka på de långsiktiga utgifterna, säger Frycklund.

Bra statsfinanser

Att sänka arbetsgivaravgiften är ett annat sätt att behålla människor i jobb, menar han. Dessutom behövs mer stöd till de företag som i dag inte får låna pengar.

Lena Westerlund på LO vill att politikerna lägger prestigen åt sidan - och samarbetar. För så allvarligt är läget.

– Det behövs en nationell samling. Regering och opposition bör samtala över gränserna.

Och så behövs det någon som säger att vi inte ska förlora allt hopp.

– Regeringen har ett stor ansvar när det gäller att ingjuta framtidstro. De hushåll som har jobb behöver fortsätta med sin konsumtion. Annars kan arbetslösheten öka ännu mer, säger Lena Westerlund.

ANNONS EXTERN LÄNK

SISTA CHANSEN! Skaffa ett nytt HBO Max-konto här och få 50 % rabatt – livet ut!

HBO Max

Publisert: