Här är kandidaterna till EU-parlamentet

Här är partiernas toppkandidater till i EU-valet – och frågorna de brinner för att driva.

(Scrolla ned för att komma till presentationen av kandidaterna.)

1. Marita Ulvskog, Socialdemokraterna

Marita Ulvskog sätter jobben främst när hon kandiderar till EU-parlamentet.
Marita Ulvskog sätter jobben främst när hon kandiderar till EU-parlamentet.

Namn: Marita Ulvskog.

Ålder: 57 år.

Familj: Man, två döttrar.

Bor: Solna.

Gör: Riksdagsledamot (S) - tidigare bland annat journalist, chefredaktör, statsråd.

Varför kandiderar du?

– Europaparlamentet styrs av de borgerliga. Jag vill vara en kritisk, socialdemokratisk röst där. Verka för att det blir färre men bättre beslut, mer rättvisa, mindre elitism.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jobben: EU:s budget måste användas till investeringar i spårbunden trafik, energisystem, industri, forskning - som ger nya jobb nu och i framtiden. Vi måste återta makten över kollektivavtalen: Svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, inte bara några. Reglera finansmarknaden, stäng skatteflyktsparadisen. Bekämpa den organiserade brottsligheten. Sätt stopp för att låta EU få makten över svensk sjukvård. Sätt människan före marknaden - särskilt när det gäller miljön.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag tror på rättvisa och solidaritet. Jag är orädd. Jag älskar den svenska modellen och kräver tydliga gränser för vad EU ska ha makt över. Jag är svårflirtad, blir inte imponerad av makt och flashiga typer.

Marita Ulvskog toppar Socialdemokraternas lista till EU-parlamentet.

2. Olle Ludvigsson, Socialdemokraterna

Olle Ludvigsson vill försvara de fackliga fri- och rättigheterna.
Olle Ludvigsson vill försvara de fackliga fri- och rättigheterna.

Namn: Olle Ludvigsson.

Ålder: 60 år.

Familj: Hustru och fyra barn.

Bor: På Hälsö i Göteborgs norra skärgård.

Gör: Metallarbetare på Volvo sedan 1968. Ordförande för Verkstadsklubben från 1991. Avgick som ordförande för cirka en månad sedan.

Varför kandiderar du?

– Jag tycker det är viktigt att det finns företrädare för de stora löntagargrupperna i EU-parlamentet. EU får inte vara ett projekt för eliterna.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag lovar att jag kommer att göra allt jag kan för att försvara de fackliga fri- och rättigheterna. Framgång kräver rättvisa arbetsvillkor. Jobben främst.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Om man tycker att det är viktigt att det finns facklig erfarenhet i den svenska socialdemokratiska gruppen så kan jag bidra med det. Efter 26 år i Volvos styrelse har jag också fått en inblick i näringslivets frågor som jag tror är bra att ha med i bagaget.

Olle Ludvigsson står som nummer två på Socialdemokraternas lista till EU-parlamentet.

3. Åsa Westlund, Socialdemokraterna

Åsa Westlund vill att EU ska satsa på gröna jobb.
Åsa Westlund vill att EU ska satsa på gröna jobb.

Namn: Åsa Westlund.

Ålder: 32 år.

Familj: Gift med Anders, sonen Erik 1,5 år.

Bor: Haninge.

Gör: Europaparlamentariker (S).

Varför kandiderar du?

– För att jag vill fortsätta arbeta för en bättre miljö och en ambitiösare klimatpolitik i EU.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Att EU ska investera i gröna jobb och bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik och för att få bort farliga ämnen i mat, kläder och leksaker.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att man vill att EU ska gå före i klimatarbetet, både för miljöns och jobbens skull. Och för att man vill få bort farliga ämnen från mat, kläder och leksaker.

Åsa Westlund står som nummer tre på Socialdemokraternas lista till EU-parlamentet.

4. Göran Färm, Socialdemokraterna

Göran Färm vill arbeta för jobben och för en fortsatt utvidgning av EU.
Göran Färm vill arbeta för jobben och för en fortsatt utvidgning av EU.

Namn: Göran Färm.

Ålder: 59 år.

Familj: Gift, två vuxna barn och 18-åriga katten Lisa.

Bor: I Norrköping.

Gör: Europaparlamentariker, f d journalist och småföretagare.

Varför kandiderar du?

– För att jag tror att det behövs en erfaren kandidat med bakgrund i fackföreningsrörelse och kommunalpolitik. Och för att jag som bland annat före detta budget- och Balkanrapportör i parlamentet har en ställning som gör att jag tror att jag kan driva på för en socialdemokratisk politik i tunga frågor som ekonomi, jobb och utvidgning av EU.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jobben, särskilt gröna, klimatet och EU:s fortsatta utvidgning till Balkan och Turkiet.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– 1. För att jag är socialdemokrat. 2. För att jag är den av socialdemokraterna som har mest EU-erfarenhet. 3. För att jag med min bakgrund i fackföreningsrörelsen och som fullmäktigeledamot i Norrköping har båda fötterna på jorden och inte släpper kontakten hemåt.

Göran Färm står som nummer fyra på Socialdemokraternas lista till EU-parlamentet.

5. Anna Hedh, Socialdemokraterna

Anna Hedh vill försvara den svenska modellen i EU.
Anna Hedh vill försvara den svenska modellen i EU.

Namn: Anna Hedh.

Ålder: 42 år.

Familj: Gift med Roger, barnen Linus 20 år, Ida 17 år och Tuva 7 år.

Bor: I Mörbylånga på Södra Öland.

Gör: Sitter i EU-parlamentet för Socialdemokraterna.

Varför kandiderar du?

– Jag tycker att de här fem åren i parlamentet har varit mycket givande och intressanta och skulle gärna vilja ha förtroendet en mandatperiod till eftersom jag känner att jag har mycket kvar att ge och göra.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– I dag är den svenska kollektivavtalsmodellen starkt hotad. Att stå upp mot EU-högern för att försvara den svenska modellen är ett av detta vals viktigaste frågor. Sedan vill jag stärka folkhälsan och minska våldet genom en solidarisk alkoholpolitik. Konsumentpolitik är en annan viktig fråga. Sätt människan före marknaden. Det ska vara konsumentens rätt att få köpa bra produkter som ska styra, inte företagens rätt att producera och sälja vad de vill. Att våld mot och handel med barn och kvinnor stoppas är också en viktig fråga. Det behövs ett mer jämställt Europa!

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Därför att jag är en erfaren och kritisk socialdemokratisk röst som vill ha ett rött Europa där makten finns kvar i ländernas parlament. Vi måste värna demokratin där den fungerar, om vi ska bevara och utveckla allt det som vi socialdemokrater har byggt upp.

Anna Hedh står på femte plats på Socialdemokraternas lista till EU-parlamentet.

1. Gunnar Hökmark, Moderaterna

Utvidgningen av EU är den viktigaste frågan för Gunnar Hökmark.
Utvidgningen av EU är den viktigaste frågan för Gunnar Hökmark.

Namn: Gunnar Hökmark.

Ålder: 56 år.

Familj: Gift med Agnetha.

Bor: Stockholm.

Gör: Arbetar i Sverige och Bryssel i mitt uppdrag som Europaparlamentariker.

Varför kandiderar du?

– Därför att jag vill förändra och utveckla EU. Friare och öppnare med mindre krångel och byråkrati. Bekämpa protektionism inom EU och gentemot övriga världen. Göra EU ledande när det gäller nya jobb och företagande genom konkurrenskraft som bygger på kunskap, innovationer och forskning. Göra den inre marknaden lika tillgänglig för de små företagen som för de stora. Driva utvidgningen mot dem som är emot. En klimatpolitik som bygger på tillväxt och investeringar, inte regleringar och nolltillväxt.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Utvidgningen, därför att den så uppenbart har visat sig vara en framgång i kampen för rättstat, demokrati och mänskliga rättigheter. Den har gett miljoner och åter miljoner människor en bättre framtid och en säkerhet och stabilitet som ingen generation före oss har haft. Den ger enskilda större möjligheter och Europa större kraft att hävda demokratiska ideal i en värld där frihet och mänskliga fri- och rättigheter inte är självklara och där vi kan se konflikten även i vårt eget land. Den har get miljoner människor nya möjligheter och ett bättre liv.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Därför att jag står för ledarskap för frihet och förnyelse. Jag har visat att jag kan nå resultat både när det gäller att hävda Sveriges intressen, som de två nya mandat vi kommer få med Lissabonfördraget, och att jag kan driva igenom en politik som ger fler jobb och stärker den enskildes förutsättningar och Europas konkurrenskraft, det må gälla patientrörlighet, forskning, småföretagande eller stabiliteten i de finansiella marknaderna. Jag vill spela en ledande roll när det gäller att förnya Europa och arbeta mot minskad byråkrati och ökad öppenhet.

Gunnar Hökmark toppar Moderaternas lista till EU-parlamentet.

2. Anna Ibrisagic, Moderaterna

Anna Ibrisagic vill vara en röst för fred och säkerhet i Europa.
Anna Ibrisagic vill vara en röst för fred och säkerhet i Europa.

Namn: Anna Ibrisagic.

Ålder: 41 år.

Familj: Sonen Armin.

Bor: Luleå.

Gör: Ledamot av Europaparlamentet sedan 2004 och ledamot i partistyrelsen sedan 2001.

Varför kandiderar du?

– För att det behövs en stark röst för fred och säkerhet i Europa eftersom demokrati och fred aldrig kan tas för givet. Jag tror att jag med min bakgrund och mina erfarenheter kan fortsätta att vara denna unika röst som stärker Moderaterna och Sverige i Europaparlamentet och därmed även Europas roll i världen

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Det europeiska samarbetet uppstod för att säkra fred och säkerhet i Europa. Det har många glömt idag. Denna centrala uppgift för EU kvarstår dock, minst lika aktuell idag som för 50 år sedan. De flesta är överens om att den kontinuerliga EU-utvidgningen är något positivt men att vi borde sakta ned tempot i dessa tider av lågkonjunktur. De menar att vi måste ta en paus för att komma vidare med det europeiska samarbetet. Men risken är att denna tankepaus förvandlas till en paus i tänkandet. Och det får inte ske. För om Europa har blivit kallare och mer instängt är det vårt uppdrag som politiska ledare att göra det varmare och öppnare. Har Europa blivit mer nationalistiskt och protektionistiskt bör vi göra det mer generöst och öppet.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– På grund av att jag genom mina erfarenheter av både krig och förtryck verkligen förstår det grundläggande värdet av europasamarbetet som fredsprojekt. Min bakgrund gör att jag kan vara en unik röst för fred och frihet i Europa, och lägga en helt annan tyngd bakom orden när jag försvarar EU:s fortsatta utvidgning och en fortsatt stark och aktiv EU-politik för fredag och demokrati såväl i Europa som i resten av världen.

Anna Ibrisagic står som nummer två på Moderaternas lista till EU-parlamentet.

3. Christofer Fjellner, Moderaterna

Christofer Fjellner brinner för frihandel och globalisering.
Christofer Fjellner brinner för frihandel och globalisering.

Namn: Christofer Fjellner.

Ålder: 32 år.

Familj: Sambo Cecilia. Mamma Inger med ny man, pappa Tomas med ny fru och en fantastisk lillasyster, Caroline, och världens tuffaste lillebror, Axel.

Bor: I Vasastan i Stockholm.

Gör: Europaparlamentariker för Moderaterna.

Varför kandiderar du?

– Sverige behöver en röst för förnuft, framtidstro och ansvar i Europa. Jag är den rösten.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Fortsatt frihandel och globalisering. I den ekonomiska krisens spår sluter sig allt fler länder, vilket hotar välfärden och jobben i Sverige. Vi borde göra tvärtom då samarbete och utbyte är viktigare nu än någonsin. Inte minst för att bekämpa miljöhoten.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag har rätt kombination av erfarenhet och pigg uppkäftighet. Jag är ung, men har fem års erfarenhet av hur man får saker gjort i EU.

Christofer Fjellner står som nummer tre på Moderaternas lista till EU-parlamentet.

4. Susanna Haby, Moderaterna

Susanna Haby vill att EU garanterar trygga och säkra livsmedel.
Susanna Haby vill att EU garanterar trygga och säkra livsmedel.

Namn: Susanna Haby.

Ålder: 51 år.

Familj: Tre barn, sambo.

Bor: I Göteborg.

Gör: Kommunalråd. Är i grunden operationssjuksköterska.

Varför kandiderar du?

– Jag tror att jag kan tillföra ett viktigt perspektiv i Europaparlamentet. Jag är i grunden sjuksköterska och har länge arbetat kommunpolitiskt i Göteborg. Jag menar att jag har utvecklat ett människonära synsätt som är viktigt på en övergripande politisk nivå som EU.

Vi lken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag vill att EU ska ta rollen som garant för trygga och säkra livsmedel. Som konsument ska man alltid kunna känna sig trygg med att det kött man köper i affären kommer från djur som behandlats väl och på ett sätt som inte riskerar människors eller djurs hälsa. Det ska vara enkelt att se varifrån maten kommer och vad den innehåller. Här har EU en viktig roll att verka för att livsmedel, även de som importeras, har tydliga och rättvisande innehållsförteckningar.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag har alltid reagerat starkt mot krångel och orättvisor. Sunt förnuft och medmänsklighet är de enkla, men viktiga, fundamenten för mitt politiska arbete. Detta förhållningssätt kommer jag ta med mig in EU. Jag är också en öppen och kreativ person som har lätt för att knyta kontakter. Det senare är jätteviktigt om man vill nå framgång i Europaparlamentet.

Susanna Haby står som nummer fyra på Moderaternas lista till EU-parlamentet.

5. Hans Wallmark, Moderaterna

Hans Wallmark vill driva kampen mot kriminaliteten.
Hans Wallmark vill driva kampen mot kriminaliteten.

Namn: Hans Wallmark.

Ålder: 44 år.

Familj: Gift i 20 år. Vi har två barn, två hästar och två katter.

Bor: En bit utanför Ängelholm, i Magnarp

Gör: Är riksdagsledamot. Har sedan 1988 varit verksam som politisk skribent och redaktör på Norrbottens-Kuriren, Barometern-OT och NST.

Varför kandiderar du?

– Som riksdagsledamot upptäcker jag att fler och fler av våra lagar har sin grund i europeiska beslut och direktiv. Vi har två lagstiftande organ. Jag sitter nu i det ena och kandiderar till det andra.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Kampen mot kriminaliteten. Polis och åklagare sida vid sida från medlemsländerna kan göra mer för att bekämpa knark, illegala vapen och människohandel.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag är en röst för nolltolerans mot narkotika! Jag tror också att Europa behöver en realistisk Rysslandspolitik efter stoppade gasleveranser och vapenskrammel mot de närmaste grannländerna.

Hans Wallmark står som nummer fem på Moderaternas lista till EU-parlamentet.

1. Sören Wibe, Junilistan

Sören Wibe vill minska EU:s makt över svensk lagstiftning.
Sören Wibe vill minska EU:s makt över svensk lagstiftning.

Namn: Sören Wibe.

Ålder: 62 år.

Familj: Ja.

Bor: Umeå.

Gör : Professor i Skogsekonomi.

Varför kandiderar du?

– Jag tror att jag kan göra ett gott arbete i parlamentet.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag vill arbeta för att minska EU:s makt över svensk lagstiftning. Jag vill även gärna försöka minska slöseriet och fusket inom EU:s institutioner.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag har arbetat med EU-frågor i nästan 20 år, och min EU-kritiska inställning är väl dokumenterad.

Sören Wibe står som nummer ett på Junilistans lista till EU-parlamentet.

2. Björn von der Esch, Junilistan

Björn von der Esch vill avslöja korruptionen inom EU.
Björn von der Esch vill avslöja korruptionen inom EU.

Namn: Björn von der Esch.

Ålder: 79 år.

Familj: Hustru , fyra barn, tio barnbarn.

Bor: Hållsviken.

Gör: Lämnade riksdagen 2006, sedan dess aktiv EU-kritiker:

Varför kandiderar du?

– För att om möjligt begränsa EU:s makt.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Demokrati, ekonomi och bedrägeri.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag är kanske den ende som försöker avslöja korruptionen i EU.

Björn von der Esch står som nummer två på Junilistans lista till EU-parlamentet.

3. Åsa Sundh, Junilistan

Åsa Sundh vill stärka insynen och öppenheten i EU.
Åsa Sundh vill stärka insynen och öppenheten i EU.

Namn: Åsa Sundh.

Ålder: 62 år.

Bor: Umeå.

Gör: Företagare.

Varför kandiderar du?

– För att jag vill vara med och påverka EU:s utveckling. ”Reclaim the power” är ett av mina mål. Jag är starkt kritisk till och oroad över den pågående urholkningen av demokratin och den politiska legitimiteten samt av bristen på folklig förankring.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag vill ha ett demokratiskt, jämställt, öppet och lyhört EU i folkets tjänst. Utanförskapet brukar beskrivas som ett problem men inom EU anser jag att ”innanförskapet” är det stora problemet. Jag vill därför belysa och granska ”innanförskapet”: Vilka är de, vilken makt har de, hur kan man utkräva ansvar av dem? En viktig del i det arbetet är att stärka öppenheten och insynen, motverka tjänstemannaväldet och ”brysslerierna” samt förhindra byggandet av en superstat och en EU-armé.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att jag brinner för frihet och demokrati, för att jag drivs av lust att förändra dagens ”elitistiska” EU till ett EU i folkets tjänst och för att jag är orädd och inte tvekar att sätta ner foten och säga ifrån när jag tycker att något är fel. Den egenskapen skulle komma väl till pass i Bryssel tror jag.

Åsa Sundh står som nummer tre på Junilistans lista till EU-parlamentet.

1. Eva-Britt Svensson, Vänsterpartiet

Eva-Britt Svensson vill inte ge EU mer makt.
Eva-Britt Svensson vill inte ge EU mer makt.

Namn: Eva-Britt Svensson.

Ålder: 62 år.

Familj: Döttrar, barnbarn.

Bor: Hyresrätt i Växjö.

Gör: Mitt yrke är kanslisekreterare men arbetar nu som EU-parlamentariker.

Varför kandiderar du?

– Jag kandiderar för att vara folkets röst i EU - mot EU-eliten och byråkratin. Jag är, och vill fortsätta att vara, en stark röst för de grupper som annars så sällan kommer till tals inom EU-systemet: Kvinnor, arbetare, EU-kritiker, socialister, freds- och miljöaktivister. Jag kommer att förena en stark EU-kritik med en konsekvent vänsterpolitik.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Demokratifrågorna: Att arbeta emot att EU får mer makt, att miljöhänsyn, folkhälsa, alkoholpolitik och löntagarnas rättigheter inte ska ses som handelshinder. Jag vill också jobba för jämställdhet, löntagarna, demokrati och miljö.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Man ska rösta på Vänsterpartiet för att vi är det mest EU-kritiska partiet och för att vi är de som jobbar hårdast. Det är vi som försvarar kollektivavtal och strejkrätt, det är vi som driver jämställdhetsfrågorna starkast, det är vi som driver på i miljö- och klimatfrågorna, det är vi som jobbar för offentlighet, för en human asyl- och invandringspolitik, att stoppa olika former av övervakning och kontroll som begränsar våra fri- och medborgerliga rättigheter, mot EU:s militarisering och för fredsskapande dialog.

En röst på Vänsterpartiet är också en röst på dem som lever som de lär. Vi berikar oss inte på politiska uppdrag utan motarbetar de höga lönerna och ersättningarna. I väntan på att vi får igenom våra krav så skänker vi bort det som överstiger en normalinkomst.

Eva-Britt Svensson står som nummer ett på Vänsterpartiets lista till EU-parlamentet.

2. Hanna Löfqvist, Vänsterpartiet

Hanna Löfqvist vill förena vänsterpolitik med EU-kritik.
Hanna Löfqvist vill förena vänsterpolitik med EU-kritik.

Namn: Hanna Löfqvist.

Ålder: 32 år.

Familj: Singel, med en stor och lagom tjock familj i Blekinge.

Bor: Akalla.

Gör: Jobbar heltid med feministisk organisering för Vänsterpartiet.

Varför kandiderar du?

– Därför att det behövs fler smarta politiker på plats (som inte är lastgamla, slipsprydda män) som kan förena vänsterpolitik med EU-kritik.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Fackliga rättigheter, klimaträttvisa och jämställdhetsfrågor.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Det viktiga är att lägga sin röst på Vänsterpartiet. Ju fler som gör det, desto fler är vi som kommer in.

Hanna Löfqvist står som nummer två på Vänsterpartiets lista till EU-parlamentet.

3. Mikael Gustafsson, Vänsterpartiet

Mikael Gustafsson vill granska och syna korkade EU-beslut.
Mikael Gustafsson vill granska och syna korkade EU-beslut.

Namn: Mikael Gustafsson.

Ålder: 43 år.

Familj: Gift och har två barn.

Bor: Nynäshamn.

Gör: Trafik- och klimatpolitisk sakkunnig i riksdagen.

Varför kandiderar du?

– För att det är demokratiskt viktigt med EU-kritiska röster i parlamentet och för att det behövs en rättvis global miljö- och klimatpolitik.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag brinner för miljö-, klimat- och hållbara transportfrågor. Jag vill även se en rättvis handel som gynnar fattiga länder. Viktigt för mig är jämställdhet mellan kvinnor och män.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Du ska rösta på Vänsterpartiet, som granskar och synar korkade EU-beslut. En röst på Vänsterpartiet innebär att besluten istället blir rättvisa, jämställda och miljöinriktade.

Mikael Gustafsson står som nummer tre på Vänsterpartiets lista till EU-parlamentet.

1. Marit Paulsen, Folkpartiet

– En svensk tant tiger inte i Bryssel, säger Marit Paulsen.
– En svensk tant tiger inte i Bryssel, säger Marit Paulsen.

Namn: Marit Paulsen.

Ålder: 69 år.

Familj: Maken Sture, 10 barn och många barnbarn.

Bor: Yttermalung.

Gör: Skriver och spelar golf.

Varför kandiderar du?

– När Europaparlamentet får inflytande över jordbrukspolitiken så drabbas jag av intensiv lust att vara med och förändra den. Jag vill också se till att lagarna kring livsmedelssäkerhet och djurskydd verkligen följs.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jordbruket. Jag vill arbeta för en helt ny syn på jordbrukspolitiken och på landsbygdens roll i det stora globala systemet. Vi måste ta bort bidragen till produktion och alla handelshinder, men fortfarande gemensamt göra insatser för miljöskydd och biologisk mångfald.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att en svensk tant inte tiger i Bryssel.

Marit Paulsen står som nummer ett på Folkpartiets lista till EU-parlamentet.

2. Olle Schmidt, Folkpartiet

Olle Schmidt vill att Sverige byter ut kronan mot euron.
Olle Schmidt vill att Sverige byter ut kronan mot euron.

Namn: Olle Schmidt.

Ålder: 59 år.

Familj: Hustru, två barn.

Bor: Malmö.

Gör: Europaparlamentariker.

Varför kandiderar du?

– Det är många faktorer som gör att jag känner att jag ännu inte är färdig med Bryssel. Framförallt så händer det en massa spännande saker just nu: Det svenska ordförandeskapet, ett klimatpaket som ska baxas i hamn samt ett införande av euron i Sverige som återigen är uppe på tapeten. Skulle även Lissabonfördraget klubbas igenom får ju parlamentet ännu större inflytande.

Den kanske främsta drivkraften är dock att få möjlighet att fortsätta med de projekt som jag har påbörjat. Sedan vill jag dessutom få Dawit Isaak fri genom att förmå EU att agera mot Eritrea genom ett vilkorat bistånd.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– En gemensam och anständig migrationspolitik, stärkt konkurrenskraften inom den inre marknaden samt ett införande av euron.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att jag är för ett konsekvent integritetsperspektiv i all EU-lagstiftning.

Olle Schmidt står som nummer två på Folkpartiets lista till EU-parlamentet.

3. Cecilia Wikström, Folkpartiet

Cecilia Wikström vill införa en europeisk litteraturkanon.
Cecilia Wikström vill införa en europeisk litteraturkanon.

Namn: Cecilia Wikström.

Ålder: 43 år.

Familj: Ja.

Bor: I Uppsala.

Gör: Kandiderar till Europaparlamentet.

Varför kandiderar du?

– För att jag vill sätta de grundläggande värderingsfrågorna på den politiska agendan i Europa. Det handlar om mänskliga rättigheter, som yttrandefrihet, rätten till bildning och rätten till sin egen kropp.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag vill exportera den svenska sexköpslagen till Europa. Jag vill också fortsätta att kämpa för yttrande- och pressfrihet som jag gjort genom mitt upprop för Roberto Saviano, den italienske författaren som lever under dödshot i Italien. Nu senast har jag uppmanat fransmän att anmäla Sarkozy till Europadomstolen eftersom han vill stänga av folk från Internet. Jag vill även ändra på det faktum att en fjärdedel av eleverna i de europeiska länderna läser allt mindre och förstår allt mindre av det de läser. En europeisk litteraturkanon är ett första steg för att uppnå detta.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För jag aldrig ger upp. Och jag har mött så många människor, inte minst när jag arbetat som präst, som varit utsatta på en mängd olika sätt. Det är för att göra deras villkor bättre som jag kandiderar. Det finns ingen frizon i Europa, det behövs förbättringar i alla länder och lösningarna är ofta gemensamma.

Cecilia Wikström står som nummer tre på Folkpartiets lista till EU-parlamentet.

1. Lena Ek, Centerpartiet

Miljöminister Lena Ek, 56
Ministerfallskärm: 1,5 miljoner
Riksdagsfallskärm: 3,2 miljoner
Miljöminister Lena Ek, 56 Ministerfallskärm: 1,5 miljoner Riksdagsfallskärm: 3,2 miljoner

Namn: Lena Ek.

Ålder: 51 år.

Familj: Man och fyra barn

Bor: Bryssel och Gryt, utanför Valdemarsvik.

Gör: Europaparlamentariker för Centerpartiet.

Varför kandiderar du?

– Jag vet att Europa kan mer, därför vill jag spendera de närmaste fem åren med att se till att vi använder Europas förenta krafter både när det gäller öppenhetsfrågor och integritetsfrågor samt energi- och klimat.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Öppenhetsfrågorna, både när det gäller den personliga integriteten och arbetskraftens rörlighet men även för rättighetsfrågor samt jobb och miljö.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– En röst på mig är en röst på det öppna, det gröna, företagsamma och trygga Europa.

Lena Ek står som nummer ett på Centerpartiets lista till EU-parlamentet.

2. Kent Johansson, Centerpartiet

Kent Johansson vill ge utbildningsfrågorna större plats i Europasamarbetet.
Kent Johansson vill ge utbildningsfrågorna större plats i Europasamarbetet.

Namn: Kent Johansson.

Ålder: 57 år.

Familj: Gift och två barn.

Bor: Skara.

Gör: Utbildad folkhögskolelärare. Regionråd i Västra Götaland sedan 1998 med ansvar för utvecklings- och tillväxtfrågor.

Varför kandiderar du?

– Sverige är starkt beroende av vad som händer i andra delar av Europa och världen eftersom vi har en stor handel med andra länder. Regler och villkor som påverkar våra kontakter med övriga Europa och världen beslutas i Europaparlamentet och andra EU-organ. Den som är verksam inom fordonsindustri, handel eller jordbruk är särskilt medveten om detta. Jag vill med min kunskap och erfarenhet vara din röst för att påverka, förändra och utveckla.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag har ett stort engagemang för frågor kring utbildnings-, bildnings- och kulturfrågor och vill ge dem en starkare röst och större plats i Europasamarbetet. Jag har också ett starkt engagemang för de frågor som kommer att bli de stora frågorna de närmaste åren: Miljö, klimat och utveckling av ny miljödriven industriteknik. Jag tror att jag med min bakgrund och mina erfarenheter kan bidra konstruktivt i dessa frågor.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att jag har ett brett kontaktnät och erfarenhet av arbete på EU-nivå, bland annat som ledamot i EU:s regionkommitté, sedan Sverige blev medlem i EU. Har också erfarenhet av att arbeta med många av de frågor som är centrala i EU-arbetet från mitt politiska arbete i Västra Götaland och Sverige.

Kent Johansson står som nummer två på Centerpartiets lista till EU-parlamentet.

3. Abir Al-Sahlani, Centerpartiet

Abir Al-Sahlani vill göra EU till en starkare internationell röst.
Abir Al-Sahlani vill göra EU till en starkare internationell röst.

Namn: Abir Al-Sahlani.

Ålder: 33 år.

Familj: Far och mor, syskon.

Bor: Botkyrka.

Gör: Utbildad systemvetare, men kampanjar just nu på heltid

Varför kandiderar du?

– Därför att jag en gång funnit en fristad i Sverige undan Saddam Husseins diktatur. Jag vet vad frihet och demokrati betyder och vill ge tillbaka av mitt engagemang till Sverige och Europa.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– EU:s globala engagemang. Jag vill att EU ska vara den goda stormakten, som engagerar sig för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter internationellt, för stärkta medborgerliga fri- och rättigheter internt och som verkar för verkligt global frihandel.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Därför att jag har engagemang, kunskaper och erfarenheter som kan bidra till att göra EU till en starkare internationell röst.

Abir Al-Sahlani står som nummer tre på Centerpartiets lista till EU-parlamentet.

1. Carl Schlyter, Miljöpartiet

Carl Schlyter vill vara klimatets, djurens och integritetens försvarare i EU-parlamentet.
Carl Schlyter vill vara klimatets, djurens och integritetens försvarare i EU-parlamentet.

Namn: Carl Schlyter.

Ålder: 41 år.

Familj: Fru och tre barn.

Bor: Linköping.

Gör: EU-parlamentariker.

Varför kandiderar du?

– För att klimatet, djuren och integriteten behöver försvarare i parlamentet som annars skulle domineras av storföretagens intressen.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Miljö, mat, klimat och integritet. Mindre stress på människor och miljö ger ökad livskvalitet. Finanskris, miljökris och social kris hänger ihop, man kan bara lösa dem tillsammans, inte enskilt.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Bra val om du vill ha god säker mat, frihet från miljöförstöring och övervakning. Jag vet hur EU fungerar och kan använda kunskaperna för förändring samtidigt som jag är kritisk till EU och inte lämnar makt till EU i onödan.

Carl Schlyter står som nummer ett på Miljöpartiets lista till EU-parlamentet.

2. Isabella Lövin, Miljöpartiet

Isabella Lövin vill förändra EU:s destruktiva fiskepolitik.
Isabella Lövin vill förändra EU:s destruktiva fiskepolitik.

Namn: Isabella Lövin.

Ålder: 46 år.

Familj: Dottern Ester 20 år, sonen Gunnar 18 år. Särbon Lasse.

Bor: Nacka.

Gör: Journalist och författare, mest känd för prisade boken "Tyst hav - jakten på den sista matfisken" (2007).

Varför kandiderar du?

– Jag fick som ickepolitiker chansen att få komma in i Europaparlamentet och förändra sådant som upprört mig mycket länge. Hur skulle jag kunna tacka nej till en sådan chans?

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag vill förändra EU:s destruktiva fiskepolitik. Den påverkar oss ända in i våra havsvikar, och ända upp på våra mattallrikar, och den påverkar också fattiga fiskares möjligheter att tjäna sitt levebröd i u-världen. Just under denna mandatperiod ska denna fiskeripolitik göras om i grunden och parlamentet kommer att få makten att besluta om den.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Havsmiljön påverkar hela planeten, och fisken i havet påverkar hela havsmiljön. Det här är en fråga fullt i klass med klimatfrågan. Viktigt också att säga att De gröna i Europa har en gemensam valplattform, en Green new deal som ska skapa fem miljoner nya gröna jobb och klimatsäkra hela EU:s budget. Det är sådant vi ska använda europasamarbetet till. De andra partikandidaterna i Sverige kan låta miljöengagerade, men många av deras partikamrater i Europa jobbar i helt andra riktningar. En röst på Miljöpartiet är den enda säkra rösten på ett Europa som jobbar stenhårt mot klimatförändringar och utfiskning.

Isabella Lövin står som nummer två på Miljöpartiets lista till EU-parlamentet.

3. Bodil Ceballos, Miljöpartiet

Bodil Ceballos (MP).
Bodil Ceballos (MP).

Namn: Bodil Ceballos.

Ålder: 51 år.

Familj: Sambo och två vuxna barn

Bor: I Axmar Bruk på Gästrikekusten.

Gör: Riksdagsledamot samt migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Varför kandiderar du?

– För att kunna vara med och påverka utvecklingen i Europa och i världen. I synnerhet genomförandet av den gemensamma asyl- och migrationspolitiken samt att EU ska ta sitt ansvar i världen gentemot fattigare länder. Nu präglas politiken mest av egoism.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Klimat, global rättvisa, en human migrationspolitik. Mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor ligger mig också varmt om hjärtat.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten och det finns bara en partigrupp i Europaparlamentet som tar den på fullt allvar. Den gemensamma asyl- och migrationspolitiken är högaktuell under kommande mandatperiod då den förväntas bli likadan överallt. Det viktigaste för mig är därför att vi blir många gröna i parlamentet från alla länder för att ha styrkan att leda de europeiska länderna in på en bättre väg, både när det gäller klimat och en human migrationspolitik. Den nuvarande konservativa mandatperioden har varit fem förlorade år för både miljön och humaniteten.

Personligen tror jag att jag kan tillföra något i den europeiska politiken. Jag har tidigare jobbat med EU-parlamentsfrågor i 10 år och har därför kort startsträcka. Jag är mångspråkig och välbekant även med de sydeuropeiska kulturella koderna. Jag är jurist med inriktning på miljö- och utlänningsrätt. Jag kommer att ingå i den Gröna gruppen där vi är överens om det allra mesta till skillnad från i övriga grupper där åsikterna spretar betänkligt. Det är därför lättare att rösta "rätt".

Bodil Ceballos står som nummer tre på Miljöpartiets lista till EU-parlamentet.

1. Ella Bohlin, Kristdemokraterna

Ella Bohlin vill arbeta mot människohandel och för en ansvarsfull alkoholpolitik.
Ella Bohlin vill arbeta mot människohandel och för en ansvarsfull alkoholpolitik.

Namn: Ella Bohlin.

Ålder: 30 år.

Familj: Man och en liten son.

Bor: Hus i norra Stockholm.

Gör: Före detta konsult, arbetar idag heltid med personvalskampanjen

Varför kandiderar du?

– Jag är övertygad om att Kristdemokraterna behövs i EU som ett försvar för värderingar som fred, frihet, jämställhet och miljö.

Jag tror på politiken som en kraft till förändring. Klimatet, den ekonomiska krisen och världsfattigdomen kräver samarbete och handlingskraft. Vi kan bättre!

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Jag har tre prioriterade frågor som jag vill arbeta med. Klimat, människohandel och en ansvarsfull alkoholpolitik. När det gäller att bekämpa människohandel vill jag verka för att människohandelsbrott som utförts i EU-länder utreds gemensamt med samordnad handläggning länderna emellan. Jag vill bilda opinion för att sexköp inte skall vara tillåtet i EU. Jag vill att EU ska få en mer ansvarsfull alkoholpolitik med sänkta införselkvoter och minimiskatt på alkohol. Jag vill prioritera klimatfrågan. Inom detta område föreslår KD att EU ska införa en ny budgetpost ”klimatsäkerhet” för att säkra klimatarbetet i utvecklingsländerna.

Generellt vill jag uppmärksamma EU som ett fredsprojekt och att vi européer har EU och dess föregångare att tacka för mycket: En stabil fred, rivna gränser mellan människor och länder, och en långtgående politik för att klara miljö- och klimatförändringar. EU är den plattform som vi har för att lösa gemensamma problem i Europa.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag vill vara en ung kaxig röst i Europa, jag tänker utmana gubbhyllan, slåss för ett solidariskt Europa och ta klimatfrågorna på allvar.

Ella Bohlin står som nummer ett på Kristdemokraternas lista till EU-parlamentet.

2. Sofia Modigh, Kristdemokraterna

Sofia Modigh vill ta strid mot drogliberalismen.
Sofia Modigh vill ta strid mot drogliberalismen.

Namn: Sofia Modigh.

Ålder: 38 år.

Familj: Gift med Christer Karlsson, förbundsordförande i Kriminellas revansch i samhället.

Bor: I Stockholm, uppvuxen i Västerås.

Gör: Jag har tidigare arbetet med alkohol- och narkotikafrågor inom nykterhetsrörelsen, bland annat i EU, och som rektor för studieförbundet NBV.

Varför kandiderar du?

– Jag vill förändra världen och ser politik som det bästa sättet.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Klimatfrågan är den fråga där EU har störst betydelse. Vi löser inte Klimatproblemen nationellt. Personligen är jag också en engagerad drogmotståndare med alkohol- och narkotikapolitik som specialitet.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– För att det i Europaparlamentet behövs en modig kvinna som törs ta strid med drogliberalismen.

Sofia Modigh står som nummer två på Kristdemokraternas lista till EU-parlamentet.

3. Per Landgren, Kristdemokraterna

Per Landgren vill sätta medmänsklighet och solidaritet framför girighet och individualism.
Per Landgren vill sätta medmänsklighet och solidaritet framför girighet och individualism.

Namn: Per Landgren.

Ålder: 51 år.

Familj: Fru och tre barn.

Bor: Göteborg.

Gör: Arbetar för närvarande på statsrådsberedningen. Fil. dr. i idé- och lärdomshistoria.

Varför kandiderar du?

– Visionen bakom EU är storslagen: att knyta samman människor i olika länder genom handel och samarbete. I det freds- och frihetsprojektet vill jag vara en del.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Vi behöver vinna varje generation i Europas länder för människovärdet och mänskliga fri- och rättigheter. Det är grunden för att kunna driva en värdefull politik och kunna lösa allt från finanskris till klimatkris.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag tror jag kan föra Sveriges talan i Europa och jag kommer sätta medmänsklighet och solidaritet framför girighet och individualism.

Per Landgren står som nummer tre på Kristdemokraternas lista till EU-parlamentet.

1. Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

Gudrun Schyman vill försvara och utöka kvinnors rättigheter.
Gudrun Schyman vill försvara och utöka kvinnors rättigheter.

Namn: Gudrun Schyman.

Ålder: 60 år.

Familj: "Brabon" Jacques Öhlund, vuxna barnen Dan och Anna, barnbarnet Sinja.

Bor: Simrishamn.

Gör: Frilansfeminist.

Varför kandiderar du?

– För att EU som politisk arena blir allt viktigare i takt med att mer och mer makt flyttas från bänkarna i riksdagen till bänkarna i Bryssel. Det som är tendenser där blir verklighet här. Det som beslutas där sätter ramar för politiken här. Mansdominansen i EU är blind för kvinnors villkor och det får konsekvenser för problembeskrivningar och förslag till lösningar. Problemformuleringsinitiativet är centralt i all politik och för att få det initiativet måste man vara där. Nu gäller det att försvara och utöka kvinnors rättigheter, bjuda motstånd mot den växande diskrimineringen och exploateringen av kvinnor i prostitution och sexslavhandel. Vi måste utmana de extremistiska politiska och religiösa krafterna politiskt. Jag vill faktiskt se jämställdhet, i praktiken, under min livstid!

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Valet till Europaparlamentet måste ses i ljuset av de stora ojämlikheterna mellan män och kvinnor, i Europa och i världen: Män äger 99 procent av all egendom och får 90 procent av alla inkomster, trots att kvinnor utgör mer än hälften av jordens befolkning och utför två tredjedelar av allt arbete. Inom EU:s institutioner är mansdominansen kompakt och det får naturligtvis konsekvenser för den politik som utformas. Att se världen med kvinnors ögon, det vill säga att föra in feminismen som en självständig politisk (ideologisk) utgångspunkt i det parlamentariska arbetet, är för mig och FI huvudfrågan. Det kräver att mansdominansen bryts och att kvinnors rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter. Rätten till fri abort, rätten till arbete och lika lön, rätten att slippa det omfattande patriarkala våldet (mäns våld mot kvinnor, våld i hederns namn, könsstympning, osv) är alla frågor som är grundläggande. Att klimatsmarta samhällslösningar kräver jämställdhet är också centralt. Jämställdhet, jobben och jorden, skulle man kunna säga. Sist men inte minst, håll påven borta från politiken!

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag har en gedigen kunskap om samhället efter 20 år som socialarbetare. Efter nästan lika lång tid i riksdagen (varav tio som partiledare) har jag stor erfarenhet av parlamentariskt arbete. Jag behärskar opinionsarbetets alla konster. Eftersom jag har blivit både klok och smart genom åren räds jag numera ingen och imponeras inte heller av farbröder med makt. Jag vet ju varför de har den.

Gudrun Schyman står som nummer ett på Feministiskt initiativs lista till EU-parlamentet.

1. Christian Engström, Piratpartiet

Christian Engström vill kämpa för friheten på internet.
Christian Engström vill kämpa för friheten på internet.

Namn: Christian Engström.

Ålder: 49 år.

Familj: Fru och en son på 9 år.

Bor: Nacka.

Gör: IT-konsult.

Varför kandiderar du?

– Piratpartiet står för ett fritt internet i ett öppet samhälle. Internet är bland det mest fantastiska som har hänt, men samma teknologi kan också användas till att skapa ett otrevligt kontrollsamhälle. Tyvärr tycks både Sverige och Europa vara på väg i den riktningen. Det är nu vägvalet in i informationssamhället sker, och jag vill att vi väljer den öppna vägen. Det är jag beredd att kämpa för.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– Friheten på internet. Brevhemlighet, informationsfrihet och yttrandefrihet måste gälla fullt ut även på internet. Upphovsrätten ska inte få hindra vanliga människor från att dela med sig och uttrycka sig. Deltagarkulturen på nätet är någonting fantastiskt som vi bara har sett början på ännu, men den kan bara fortsätta utvecklas i frihet.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag tror att jag kan göra skillnad. Politikerna i EU förstår inte hur viktig friheten på internet är för det öppna samhället. Då skulle de inte komma med lagar som Ipred, Acta och datalagringsdirektivet. Vi pirater förstår den nya tekniken, och har tänkt igenom konsekvenserna. Därför har vi mycket att tillföra i Bryssel.

Christian Engström står som nummer ett på Piratpartiets lista till EU-parlamentet.

1. Sven-Olof Sällström, Sverigedemokraterna

Sven-Olof Sällström vill återupprätta svensk självständighet.
Sven-Olof Sällström vill återupprätta svensk självständighet.

Namn: Sven-Olof Sällström.

Ålder: 40 år.

Familj: Singel, son på 2 år.

Bor: Östersund.

Gör: Butikschef, just nu tjänstledig för att bedriva kampanjarbete.

Varför kandiderar du?

– Jag röstade ja till EU i valet 1994. Nu i efterhand kan jag konstatera att ja-sidans alla löften inte var värt någonting. Jag känner mig lurad och förbannad. EU har blivit just den monsterstat som nej-sidan varnade för. Alltför mycket makt har flyttats från Sveriges riksdag till EU. Jag kandiderar till EU-parlamentet just för att kunna arbeta för en maktförskjutning tillbaka till svenska folket. Jag drivs av målet om att återupprätta svensk självständighet och självbestämmande. En ny maktfullkomlig supermakt utan folklig förankring är det sista vi behöver på den europeiska kontinenten.

Vilken EU-fråga brinner du mest för?

– EU:s utstationeringsdirektiv tillsammans med alliansregeringens fria arbetskraftsinvandring hotar inte bara svensk lönebildning, utan också svensk välfärd. EU-elitens ambitioner om att sänka lönenivåerna innebär inte bara minskad köpkraft för de svenska löntagarna. Överutbudet av arbetskraft tillsammans med minskade skatteintänkter för stat, landsting och kommun kommer att innebära slutet för den generella välfärdspolitiken. Att återupprätta det svenska gränsskyddet är också en viktig fråga. Tullen och polisen måste åter få rätt att stoppa den internationella brottsligheten som utan kontroll väller in över landets gränser. Medborgarna måste åter få känna trygghet i hemmet, på gator och torg.

Varför ska vi rösta på dig 7 juni?

– Jag har inga andra ambitioner än det bästa för Sverige och svenskarna. Jag kallar mig svensk, inte europé. Jag kommer aldrig att dagtinga med mitt samvete. I varje enskild fråga kommer jag att rösta med målet att återföra makten till det svenska folket. Jag är en man av folket, som de senaste 20 åren försörjt mig på vanligt, hederligt arbete. Det är viktigt att EU-kritiska väljare röstar på EU-kritiska partier. Både jag och Sverigedemokraterna går till val som det mest EU-kritiska alternativet.

Sven-Olof Sällström står som nummer ett på Sverigedemokraternas lista till EU-parlamentet.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN