Det här sa Tiger Woods – egentligen

Av: Marijana Dragic

Publicerad:
Uppdaterad:

Till sist talade Tiger.

Men kommer orden från hjärtat – eller är brevet ett expertstyrt räddningspaket?

Pr-experten Mats Olsson och retorikexperten Christer Hanefalk läser mellan raderna.

Vad säger han – egentligen?

MO: Eftersom Tiger Woods inte förnekar någonting men erkänner otrohet, så erkänner han det mesta han beskylls för.

CH: Tiger gör en så kallad full pudel. Sättet att agera sorteras in under kvalitetskategorin concessio, erkännande, och deprecatio, en ren ursäkt utan försök till så kallat renande, purgatio. Ett renande är exempelvis att skylla på droger, ungdomssynd, oförstånd.

Vad som är viktigast just nu är att min familj får den tid, ostördhet och den trygga fristad som vi behöver för personlig läkning. Alltså: Just nu är inget viktigare för mig än min familj. Det indirekta budskapet är: Jag vill fortsätta att leva med Elin om det är möjligt. Noterbart är att han sätter "husband" före "father" när han tar upp vad som är viktigt för honom i framtiden.

Vad säger han inte?

CH: Anledningen till sveken och otroheterna. Här tror jag att man gör rätt som avvaktar. Det som ska sägas bör sägas i samband med en intervju. Då kan orden också kopplas till känsloyttringar; tårar, en röst som darrar och pausering som förstärker budskapet.

Är brevet bra?

MO: Det här brevet är okej, men gör ingen större skillnad. PR-mässigt förlorade han kontrollen första dygnet efter bilolyckan. Hade han kommit med en rimlig förklaring då hade det kanske inte växt.

CH: Ja, bra utan att vara lysande. Det finns inte så många alternativ i det här skedet. Egentligen är brevet bara det första steget av flera som säkert planerats av duktiga mediestrateger.

Kan brevet rädda karriären?

CH: Enbart detta brev kan inte rädda hans karriär. Det är vad som görs i följande steg som avgör. Snart följer andra och tredje akten, med en final som innebär att Tiger gör comeback. Jag tror att vi får följande scenario:

1. Brevet: "Förlåt mig".

2. TV-intervju: "Förlåt mig" med inslag av renande: "Min ungdom var inte som andras".

3. TV- intervju: "Jag har sökt och fått hjälp och min fru står vid min sida".

4. TV- Intervju: "Jag har börjat förbereda mig för att komma tillbaka till golfen".

5. Comeback, förhoppningsvis med Elin och barnen på plats.

Har han skrivit det själv?

CH: Ytterst osannolikt. Däremot har han säkert medverkat när det skrevs och själv godkänt alla ord.

Vad kunde han ha gjort i stället?

CH: I detta läge kan Tiger inte göra något annat. I nästa läge skulle jag rekommendera honom att följa Ingvar Kamprads försvarsteknik, att hans dominanta farmor från Sudet-Tyskland påverkat honom negativt. Den tekniken kallas skuldförflyttning, emotio criminis, och kan med stor säkerhet också användas av Tiger. Han kan skylla på avlidne fader Earl, som genom sin målmedvetenhet har hindrat Tiger från att leva ett normalt ungdomsliv. Tiger kan säga att han älskar sin far djupt men att han har fått avstå väldigt mycket som är naturligt för andra ungdomar och att otroheten är en försenad protest.

Varför väljer han att publicera brevet på sin hemsida?

MO: Han vet att alla medier följer den minutiöst och att det han skriver blir ordagrant citerat i alla tidningar. Han slipper också bli tolkad utifrån kroppsspråk, huruvida han håller sin fru i handen och tonfallet, som annars hade skett i en tv-intervju. Han har full kontroll över innehållet och får inga följdfrågor.

Om han går ut i intervjuer måste han vara beredd på att svara på allt och det är han uppenbarligen inte. Han vinner tid och hinner tänka över nästa steg. Det kan också bli så att han aldrig berättar hela historien.

Publicerad: