Våldtäktsdomar rivs upp av HD

Publicerad:
Uppdaterad:

I dag rev Högsta domstolen upp domarna i två våldtäktsmål.

De dömda männen går nu fria.

– Min klient är oerhört lättad, säger Pia Liljeblad, advokat i ett av de två målen.

I dag föll Högsta domstolens (HD) dom i två principiellt viktiga mål. Det gäller två våldtäkter som ska ha ägt rum 2008. Personerna frias nu helt från åtalspunkterna, och HD går därmed emot både tings- och hovrätternas bedömningar.

HD anser är att det inte är tillräckligt att värdera en persons utsaga mot en annan för fällande dom. För att fälla någon för våldtäkt krävs också teknisk eller annan bevisning som styrker målsägandens berättelse, vilket saknas i de aktuella fallen, enligt HD:s dom.

"Oerhört lättad"

Det är första gången sedan slutet av 1990-talet som Högsta domstolen tar upp den här typen av fall.

– Det borde ha gått så här hela tiden. Min klient är oerhört lättad, säger Pia Liljeblad, advokat i ett av de två målen.

Hon tycker att HD:s bedömning är den enda rimliga.

– Nämndemännen och vi jurister är inga psykologer. Vi kan inte helt säkert bedöma vem som är mer trovärdig än någon annan, om det saknas annan bevisning. Och i fallet jag företrädde fanns det saker som talade emot, säger Pia Liljeblad.

Hon tror att HD tyckt att det behövdes ett klarläggande i bevisföringen, och att justitiekansler Göran Lambertz uppmärksamhet kring bevisföringsfrågor har haft betydelse för att domstolen valde att lyfta upp frågan.

– Det visar att det inte räcker att ställa ord mot ord, säger hon.

Högre beviskrav

Justitiekansler Göran Lambertz tycker det är bra att Högsta domstolen ställer höga beviskrav.

– Det är viktig att vara försiktig med att döma om man bara har målsägandes utsaga, säger Göran Lambertz till TT.

Han påpekar också att det inte verkar finnas några principiella uttalanden i domen.

Enligt Johan Munck, Högsta domstolens ordförande och ordförande i de båda målen, får de båda domarna ett begränsat prejudikatvärde.

– Om målsägandens berättelse är trovärdig och den stöds av andra omständigheter, bör det räcka för en fällande dom, säger han.

TT

Publicerad: