Nyheter

Arla utreds för brott mot konkurrensregler

Av: 

David Nannini Nilsson

NYHETER

”Vi ser inte att det skulle finnas någon grund”

Mejeriföretaget Arla utreds för brott mot konkurrensreglerna.

Konkurrensverket hittade under en razzia handlingar som tyder på en plan för att ”så gott som fullständigt utestänga konkurrerande företag från marknaden”, skriver verket.

– Vi ser inte att det skulle finnas någon grund för den här misstanken, säger Tobias Wåhlén, chef för extern kommunikation vid Arla.

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Under en så kallad platsundersökning som genomfördes i slutet av april hittade Konkurrensverket handlingar som enligt verket tyder på att Arla brutit mot konkurrensregler.

Konkurrensverket genomsökte bland annat datorer hos Arla och verket uppger att det fann handlingar som tyder på en omfattande plan för att krossa konkurrensen.

– Vid platsundersökningen och vid genomgången av speglat och kopierat material har Konkurrensverket funnit handlingar som visar att Arlas exkluderande åtgärder inte är begränsade till företagets affärsförhållande med Coop och Axfood, skriver Konkurrensverket i en ansökan till Stockholms tingsrätt.

”Större plan”

– Av ett antal handlingar som återfunnits i det digitala material som Konkurrensverket genomsökt från Arla framgår att den exkluderande strategi som tillämpats gentemot Coop och Axfood endast är en del av en större plan som ytterst syftar till att så gott som fullständigt utestänga konkurrerande företag från marknaden för leverans av mejeriprodukter till dagligvaruhandeln, skriver Konkurrensverket.

– Av dessa handlingar framgår att Arla tecknat avtal som innebär konkurrensbegränsande utestängning av konkurrerande mejeriföretag, inte bara med Coop och Axfood utan även med Netto, Bergendahlsgruppen och/eller Lidl, samt att Arla förhandlar om och eventuellt ingått avtal även med Ica, skriver verket.

Tobias Wåhlén ställer sig frågande till påståendena:

– Jag förstår inte var det kommer ifrån. Vi har bara ambitionen att serva våra kunder på bästa sätt, säger han.

– Om de misstänker att något skulle vara fel tycker vi det är jätteviktigt att de får det material de behöver och att de noga kan göra det jobb de behöver för att reda ut om den här misstanken kan konkretiseras på något sätt, säger han.

– Man måste komma ihåg att det inte är en Arla-ambition att förändra det här, det är kunderna och butikerna som har önskemål och vill ha ett bättre erbjudanden, säger han.

”Drabbar konsumenterna”

Anne Vadasz-Nilsson, chef för den avdelning på Konkurrensverket som hanterar det aktuella ärendet, säger om fallet:

– Våra misstankar är att Arla vill växa på ett sätt på marknaden så att konkurrensen utsläcks – att det bara blir Arla kvar – genom att ingå exklusiva avtal med olika daglivarukedjor och försöka påverka konkurrensen negativt. Och det är i slutändan någonting som drabbar konsumenterna negativt, säger hon.

– Men än så länge är det bara misstankar, det är en ganska lång resa innan vi kan fastställa om det verkligen är så, säger hon.

Enligt Vadasz-Nilsson kan ett företag som straffas för brott mot konkurrensreglerna få betala en så kallad konkurrensskadeavgift på upp till maximalt tio procent av företagets totala omsättning. Vadasz-Nilsson säger att den här typen av utredningar brukar ta omkring ett år att genomföra.

– Men det är väldigt svårt att säga när det sväller ut såhär, säger Anne Vadasz-Nilsson.

ANNONS EXTERN LÄNK

Minska risken för smittspridning under vintersäsongen; munskydd, hudvård och vitaminer hos MEDS

Meds

Publisert: