"De nya reglerna är inte för hårda"

Cristina Husmark Pehrsson chattade med läsarna

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) tycker inte att Försäkrningskassans nya regler är för hårda.

Hon tycker heller inte att det är acceptabelt att folk får vänta på sina pengar för länge.

– Jag vet att försäkringskassan arbetar hårt på att minska handläggningstiderna, sa hon i dag i en chatt med läsarna.

Intresset var stort när läsarna fick chatta med Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M).

Här är ett sammandrag av chatten.

Mona Lisa säger: Vad innebär särskilda skäl för att få rätten till ersättning vid sjukdom? Vad avgör vem som har särskilda skäl och därmed rätten till ersättning?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Det är försäkringskassan som äger rätten att tolka lagen. Det är inget nytt.

Andy säger: Om jag förstått lagen och artikeln rätt, så kommer endast de som har "tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning" att mista den vid nyår. De som har "permanent sjukersättning" kommer alltså fortsätta ha sin ersättning framöver. Stämmer detta?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Andy, det är riktigt att de som har permanent ersättning inte kommer att förlora sin rätt till fortsatt sjukersättning. Det är inte alla tidsbegränsade sjukersättningar som löper ut efter årsskiftet.

dr. Z säger: Hej Christina Husmark. Jag som så många andra tycker reglerna för sjukskrivning/förtidspension har blivit alldeles för hårda. Det går inte att generalisera en stor grupp människor på ett sådant sätt. Tycker även att ett läkarutlåtande borde räcka för Fk:S Beslut. Idag går Fk mycket emot läkarnas utlåtande och detta är mycket frustrerande för läkarkåren då de menar att de är yrkeskunniga och har kontinuerlig kontakt med patient. Har ni funderingar på att underlätta detta system inför nästa val då det är en mycket stor väljarfråga?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, tyvärr kan jag inte hålla med dig i att de nya reglerna blivit för hårda. Många människor har gått i åratal utan att få stöd och hjälp att komma tillbaka till ett aktivt liv. Det är min övertygelse att tidiga insatser och rehabilitering kan göra skillnad. Att glömmas bort och lämnas utanför gör ingen frisk. Läkarna gör en medicinsk bedömning sedan är det försäkringskassan som bedömmer rätten till ersättning. Så har det alltid varit, det är inget nytt.

Eva säger: Hej. Jag har tidsbegränsat sjukbidrag som går ut i januari 2010, (har då "utnyttjat" mina 18 månader) börjar under hösten på stressrehabilitering och dom säger att jag absolut inte ska "tvingas" stressas genom att tvingas till arbetsinriktade åtgärder mm under de c:a 12 månader dom tror det tar att rehabilitera mig tillbaka till arbete. Är det verkligen aå att jag ska tvingas till soc istället för att få ersättning från försäkringskassan? Mvh Eva

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Eva, om du menar tidsbegränsad sjukersättning så finns det inga 18 månader som gäller. Vi har sett det stora behovet av rehabilitering och har därför satsat 1,6 miljarder kronor för att kunna ge just sådan hjälp och stöd i god tid. När det gäller din specifika situation så måste jag ändå hänvisa till försäkringskassan.

kurt säger: Hur kan försäkringskassan bedöma min sjukdom när de har aldrig träffat mig. De utgår från underlag, utgår de från att alla som har samma sjukdom har samma arbetsförmåga? Så det nya är att dra över alla med samma kam?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Kurt, vi har inte gjort några regelförändringar när det gäller rätten till sjukpenning. Däremot så arbetar nu försäkringskassan och läkarna med ett beslutsstöd som skall undvika missuppfattningar.

Christian säger: Vad är du mest stolt över med ditt jobb som socialförsäkringsminister?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Christian, jag är stolt över att de människor som har en permanent förtidspension (ca 430 000 personer) från och med den 1 januari i år givits rätten att arbeta, studera och engagera sig idéellt utan att rätten till sjukersättning försvinner. Hittills har 10 000 personer anmält att de skall arbeta.

babianman säger: är egen företagare och diagnoserad depression sen en längre tid tillbaka. nu säger FK att jag måste tillbaka till arbetet annars ska de omplacera mig och avveckla mitt företag?? Men jag blir ju knappast friskare av att detta? Vad är ditt råd att jag skall göra?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, jag får tyvärr inte uttala mig i enskilda situationer. Men det som du beskriver visar ju på att om rehabiliteringsinsatser satts in tidigare hade du kanske mått bättre än vad du gör idag. Det är just därför vi satsat på tidiga insatser och aktiv rehabilitering. När det gäller företagarnas trygghetssystem är det något som regeringen uppmärksammat och kommer att återkomma till.

Boop säger: Vad händer med de personer ni inte kan rehabilitera tillbaka till arbete?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, en bra fråga. Självklart kommer de att på samma sätt som tidigare få en sjukersättning, om arbetsförmågan är permanent nedsatt.

Agneta säger: Varför har vi läkare när kontorspersonal får avslå ett läkarutlåtande ?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Agneta, läkare har en viktig roll när det gäller att bedöma "arbetsförmåga vid sjukdom". Rätten till ersättning bestäms av försäkringskassan. Det är viktigt att läkare och försäkringskassan har ett bra samarbete.

Jajja säger: Varför har FK så lång handläggningstid som 6-8 veckor innan man får svar på om dom godtar ens läkarintyg??Är det nåt du kan ordna genom att sätta mer folk på FK?

C ristina Husmark Pehrsson säger: Hej, jag tycker självklart inte att det är acceptabelt att man får vänta på sina pengar för länge. Och jag kan förstår hur mycket problem detta kan skapa! Försäkringskassan har därför nyligen kommit ut med ett serviceåtagande, där man beskriver vad man som enskild person kan förvänta sig. Jag vill dock tillägga att jag inte kan styra försäkringskassan på andra sätt än genom: budget, regleringsbrev och uppdrag.

Daniel säger: Hur skulle du kunna överleva 2+ månader utan någon inkomst som många som väntar på pengar från FK får göra?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Daniel, jag kan inte försvara att människor får vänta så länge på sina pengar. Jag vet att försäkringskassan arbetar hårt på att minska handläggningstiderna.

Nina säger: Jag arbetar dagligen i kontakten med försäkringskassa/vård. På lokalnivå fungerar samverkan mycket bra. På de centrala bedömningsenheterna verkar det vara en godtycklig bedömning som beror på vilken handläggare som sköter ärendet. Hur kvalitetssäkrar man bedömningarna?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej Nina, det är naturligtvis väldigt viktigt att man får en likartad bedömning över hela landet. Detta är också en organisationsfråga som jag vet att försäkringskassan arbetar med. Inom kort kommer en utredning lägga fram förslag på hur bedömningarna skall bli mer rättsäkra och mer enhetliga över landet. Jag har också bildat en ny tillsynsmyndighet för att kvalitetssäkra bedömningarna inom socialförsäkringen.

ingalena siniorg säger: Ska folk vara vettskrämda för att bli sjuka i dagens Sverige? Varför ska man bli socialbidragsberoende för att utbetalningarana uteblir?

Cristina Husmark Pehrsson säger: Hej, vi kunde tidigare se hur människor fick sjukpenning av arbetsmarknadspolitiska skäl, eller för att aktörerna runt den sjukskrivne inte gjorde vad de skulle. Man glömdes helt enkelt bort och kom aldrig tillbaka. Ofta slutade det med en förtidspension. Många gick sjukskrivna i årtionden. Detta tror jag ingen mår bra av. Vi införde därför en rehabiliteringskedja med tydliga tidpunkter för när hjälp och stöd skall sättas in. Vi ser nu att alla aktörer är mer angelägna om att stötta den enskilde tillbaka på ett sätt som inte skedde tidigare.

Publisert: