Björklund vill möta rysshotet - med fördubblad armé

Av: John Granlund, Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Det ryska hotet får nu Jan Björklund att mana till militär upprustning.

Folkpartiledaren vill fördubbla armén, köpa in Patriotmissiler och organisera brigader på strategiska platser i Sverige.

– Nu är det dags för självkritik och omtänkande. Vi behöver en starkare nationell försvarsförmåga, säger han till Svenska Dagbladet.

Jan Björklund vill förstärka Sveriges försvar.
Foto: LOTTE FERNVALL
Jan Björklund vill förstärka Sveriges försvar.

Debatten om det svenska försvaret har varit intensiv sedan ÖB under nyårshelgen varnade för att Sverige kan stå emot ett angrepp i ungefär en vecka .

Jan Björklund överraskades inte av utspelet. Och med Rysslands tal om upprustning vill han nu att Sverige svarar med samma mynt.

– Jag vill inte säga att Ryssland är ett hot i dag, men för första gången sedan kalla kriget genomför ryssarna en kraftig upprustning. En isolerad framstöt mot Sverige är orealistisk, men i ett upphetsat läge kan Sverige och svenskt territorium beröras, säger Jan Björklund till Svenska Dagbladet.

Brigader i viktiga delar av landet

Jan Björklund vill se färre yrkessoldater men fler och större arméförband. Kärnan ska utgöras av ett stort antal reservister som kan mobiliseras vid hög beredskap.

För att Sverige ska kunna stå pall mot ett eventuellt ryskt hot vill han införa brigader på cirka 4 000 man. Brigaderna ska organiseras i varje militärstrategiskt viktig del av landet. Han vill även återskapa en permanent militär närvaro på Gotland.

– Säg att man bygger upp fyra fem brigader i armén. Då får man allsidigt sammansatta förband som kan verka självständigt i en stridssituation, säger Jan Björklund till Svenska Dagbladet.

Fyra till fem brigader skulle innebära en fördubbling av armén till cirka 30 000 man, skriver tidningen.

Köpa in Patriotmissiler från USA

För att skydda Sverige mot flyg- och missilangrepp vill han även ha ett nytt luftvärn med Patriotmissiler - samma typ som sattes in vid Turkiets gräns mot Syrien.

– En möjlighet är att köpa in Patriot-systemet från USA. Patriot på Gotland skulle påtagligt öka svårigheterna för andra länder att i en hotfull situation gå in i svenskt luftrum, säger han till Svenska Dagbladet.

Den kraftiga upprustningen kommer att kosta - därför vill Björklund se ett ökat anslag till försvaret.

– Totalt sett måste vi öka anslagen från 2015. Jag utesluter inte att det är miljardbelopp, säger Jan Björklund till Svenska Dagbladet.

Går helt mot Reinfeldts linje

Björklunds utspel går på varje punkt mot statsminister Fredrik Reinfeldts tankar om försvarspolitiken. Statsministern anser att försvaret är ett särintresse i budgetsammanhang och att anslagen måste vägas mot andra myndigheters anspråk.

Folkpartiet ska nu tillsätta en arbetsgrupp ledd av Allan Widman. Inom ett år ska man komma med konkreta förslag på hur upprustningen ska se ut, skriver Svenska Dagbladet.

Bildt: Jag är oroad över utvecklingen i Ryssland

Utrikesminister Carl Bildt frågades i kväll ut om det ryska hotet i SVT:s "Agenda". Under sändningen uttryckte han oro för utvecklingen i Ryssland - men förnekade att Sverige inte skulle satsa på försvaret.

Innan sändningen träffade Aftonbladet utrikesministern för en intervju där han välkomnar att Jan Björklund tagit upp försvarspolitiken till debatt.

– Ryssland moderniserar sitt försvar och de har rätt ambitiösa planer, men det sker från en påtagligt låg nivå, säger Carl Bildt till Aftonbladet.

– Det handlar om väldigt stora summor.

De miljarder kronor som Vladimir Putin spenderat på det ryska försvaret förklarar Carl Bildt med att den ryska militären på sina håll är "rostig och eländig".

– Vi har goda relationer med Ryssland, sedan har vi rätt bestämda synpunkter på delar av den ryska politiken. Vi följer självfallet utvecklingen i Ryssland, både den interna som är bekymmersam och den utrikespolitiska i olika avseenden, säger Carl Bildt till Aftonbladet.

Publicerad: