C-toppar utmanar med eget program

Annie Lööfs ställning hotad

Bort med månggifte, nej till fri invandring och mer social trygghet.

Nu försöker partitoppar från hela landet enas om ett alternativ till Centerns hårt kritiserade idéprogram.

– Partistyrelsen kommer få rejält stryk på stämman om de inte lägger fram ett förändrat förslag, säger Gösta Gustavsson, ordförande i Östergötland, som i dag lanserat sitt distrikts förslag.

Protesterna mot förslaget om nytt idéprogram för Centerpartiet nådde i dag en ny nivå. Då lanserade Östergötland, ett av de distrikt som varit mest kritiska, sitt motförslag.

Aftonbladet har granskat de två förslagen och förändringarna är omfattande. Såväl möjligheten till månggifte som tanken om fri invandring har plockats bort. Även tanken på att alla ska betala en mer lika andel i skatt (plattare skatt) har strukits. Istället betonas att det är skatt efter bärkraft som gäller. Idén om slopad skolplikt är borta, liksom den slopade arvsrätten och den utvidgade federalismen.

– Det finns en bred uppslutning kring de förändringar vi för fram. Jag uppfattar att 70-80 procent av distrikten delar våra synpunkter, säger Gösta Gustavsson.

Lobbar stenhårt

Flera av kritikerna har reagerat på att det är för mycket betoning på individens frihet och för lite fokus på statens ansvar för människors trygghet.

– Vi tycker att hela tonen måste ändras till något som stämmer överens med Centerns grunduppfattningar, säger Gösta Gustavsson.

Även Per Lodenius, ordförande i Stockholms län, vill ha in mer social trygghet.

– Vi har ett ansvar att hjälpa och stötta varandra i samhället, det var ett av skälen till att jag blev centerpartist i slutet av 1970-talet.

Nu lobbar Gösta Gustavsson stenhårt för att få med sig så många distrikt som möjligt. Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg tillhör samma C-region och håller med om flera av ändringarna. Även flera distrikt i Mälardalen och Västsverige kräver förändringar.

Lööf kan ifrågasättas

Även Skånes ordförande Lennart Pettersson har skrivit ett alternativt förslag. Det är mer långtgående än Östergötlands.

– Om vi kommer överens och hjälps åt ökar våra förutsättningar att få igenom förändringar, säger han.

Per Ankersjö, idéprogramgruppens ordförande, har ännu inte hunnit läsa Östergötlands förslag. Men han är positiv till debatten. Samtidigt varnar han för ett alltför slätstruket idéprogram.

– Det är viktigt att det vi till slut antar i mars blir mer spetsigt så att det särskiljer Centerpartiet från andra partier, säger han.

Riskerar uppror

Flera personer som Aftonbladet har talat med menar att det vore ett bakslag för Annie Lööf om ett helt nytt, alternativt programförslag antas av stämman i slutet av mars. Hennes ställning skulle kunna bli ifrågasatt.

– Ställer hon upp på att skriva om programmet helt blir hon kraftigt försvagad. Men vi kan heller inte byta partiledare ett år före ett val, säger en källa.

Å andra sidan riskerar Lööf uppror på stämman om partistyrelsen inte går med på åtminstone en del av förändringarna.

Hittills har C-ledaren distanserat sig från programgruppens förslag. I en intervju med TT i slutet av december slog hon fast att hon var tveksam till månggifte och slopad arvsrätt. Sedan dess har hon varit på utlandssemester och avböjt ytterligare kommentarer.

Toppen börjar distansera sig

Men nu börjar flera andra i den yttersta C-toppen att distansera sig ifrån idéprogrammet. Anders W Jonsson, förste vice ordförande, säger i kväll till SVT att flera av de förslag som skapat ramaskri i partiet inte kommer att antas av partistyrelsen när den tar ställning till programmet i februari. Det handlar om det som står om månggifte, slopad skolplikt och fri invandring.

I Göteborgs-Posten i dag ger partiets andre vice ordförande, IT- och energiminister Anna-Karin Hatt, sin syn på saken.

– På några områden tycker jag att programgruppen kunde varit mer radikala. På andra, som till exempel månggifte, att de landat fel, skriver hon i en debattartikel.

– Uppgiften för det nya idéprogrammet är att beskriva Centerpartiets kärna. Uppgiften är inte att sära ut och skapa ett smalare centerparti, där färre känner sig hemma.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN