Jan Emanuel Johansson dömd till dagsböter

NYHETER

Ska betala 135 000 kronor i böter

Foto: Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD
Förre Robinsonvinnaren och riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson.

Robinsonvinnaren och förre S-riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson dömdes i dag för ekobrottslighet av Gotlands tingsrätt.

Straffet blev villkorlig dom och 180 dagsböter för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Johansson var också åtalad för skattebrott, men det åtalet ogillades.

Johansson döms till 180 dagsböter á 750 kronor, det vill säga dagsböter på 135 000 kronor.

Jan Emanuel Johansson har tjänat en förmögenhet på sina olika behandlingshem för ungdomar som han byggt upp och sedan sålt för sammanlagt 223 miljoner kronor.

Kök och spa

Förutom Johansson stod också flera av hans affärspartners åtalade i vad åklagaren betecknat som en skattehärva. Det gäller tre bolag mellan åren 2008 och 2011.

Enligt åklagaren har Jan Emanuel bland annat fått ett nytt kök och ett spa-bad för drygt 300 000 kronor installerade i sitt eget hem och bokfört det på firman. Han ska också ha fört över drygt en miljon kronor till ett konto i Egypten från firman utan att det framgår vad pengarna använts till. Ytterligare drygt 600 000 har också förts över av Johansson till annat konto utan att det bokförts med korrekt underlag, enligt åklagaren.

Gotlands tingsrätt gör bedömningen att bokföringen är bristfällig i Egypten-delen och att Johanssons agerande gjort att Skatteverkets kontroll "allvarligt försvårats". När det gäller överföringen av drygt 600 000 kronor anser tingsrätten att han brustit i bokföringen på ett grovt oaktsamt sätt.

Angående spa-badet och frågan om skattebrott anser tingsrätten att Jan Emanuel Johanssons version av händelsen inte är "så osannolik att man kan bortse från den". Han frias därför från åtalet för skattebrott.

Nekar till brott

Jan Emanuel Johansson har under hela processen nekat till alla åtalspunkter och sagt att bokföringen har skötts av andra. Tingsrätten underkänner det resonemanget:

"Det förhållandet att han själv saknade närmare kunskap i bokföringsfrågor och att den praktiska bokföringen sköttes av andra fritar honom inte från detta ansvar."

Jan Emanuel Johanssons advokat Thomas Bodström säger:
– Det känns väldigt bra att han är friad från anklagelsen om skattebrott och att det har slagits fast att han inte gjort något medvetet brott.
Men tingsrätten slår fast att han har ett ansvar för bokföringen?
– Absolut. Men det är personalen som har slarvat med bokföringen. Av alla de felaktiga anklagelser som riktats från polisen är det bara fem procent kvar.
Kommer han att överklaga?
– Vi kommer att överväga att överklaga. Men det viktigaste för honom var att inte dömas för skattebrott och att han inte gjort något medvetet brott.