Studenter om registret: ”Det här kan förfölja oss”

avOlof Svensson

NYHETER

SCB vill att Eowyn, 20, och Amanda, 24, ska ingå i registret över funktionsnedsatta.

Båda ställer sig mycket frågande till syftet.

– Det känns som det här kan förfölja oss om vi söker ny skola eller jobb, säger Amanda.

Folkhögskolor med studenter som har funktionsnedsättning ska rapportera in studenternas uppgifter till SCB. Flera rektorer menar att detta kommer bli ett statligt register – och varnar för framtida faror.

Även studenter som Aftonbladet varit i kontakt med reagerar på SCB:s krav.

Eowyn Wase Torefeldt, 20 har Aspergers syndrom och Amanda Rudberg, 24, har add och Aspergers syndrom. De studerar båda två på Bona folkhögskola och ställer sig frågande till varför SCB vill ha uppgifterna.

1 av 2 | Foto: Privat
Eowyn Wase Torefeldt

”Stämpel på oss”

– Det är en sak om det är anonym statistik, men varför koppla personnummer och namn till det? säger Eowyn Wase Torefeldt.

Hon tycker det känns obehagligt att hamna i ett register, och får medhåll fån Amanda Rudberg.

– Det är bra om vi får den hjälpen vi behöver i skolan. Men det är inte något vi vill förföljer oss överallt. Det känns som det här kan förfölja oss om vi söker ny skola eller jobb. I så fall kommer det alltid vara en stämpel på oss att vi har funktionshinder, säger hon.

Rektorn vägrar lämna ut uppgifterna

Eowyn Wase Torefeldt:

– Vi har våra diagnoser, men vi är inte våra diagnoser.

Anneli Dahlqvist, rektor på Bona folkhögskola kommer vägra lämna ut uppgifterna. Hon har uppmanat andra skolor att göra samma sak. Både Eowyn Wase Torefeldt Amanda Rudberg tycker att hon gör rätt.

ARTIKELN HANDLAR OM