Nyheter

Socialtjänst läggs ut på entreprenad

NYHETER

STOCKHOLM

Adoption, skuldrådgivning och barnpsykiatriska utredningar.

Det är några av de områden som Stockholms socialborgarråd Kristina Axén Olin (m) anser lämpliga att lägga ut på entreprenad.

- Vi gör inte detta av besparingsskäl eller vinstintresse. Det handlar om att metodutveckla socialtjänsten och bli bättre, sade hon vid ett pressmöte på tisdagen.

Vid mötet presenterade Kristina Axén Olin kartläggningen "Socialtjänst på entreprenad" som ligger till grund för hennes beslutsärende. Den handlar om vilka områden inom individ- och familjeomsorg som stadsdelsnämnderna kan komma att upphandla. Redan nu använder sig kommunen av bemanningsföretag och vikarierande socionomer vid arbetstoppar. Men extern kraft kan plockas in på många andra områden, anser Axén Olin.

Rättssäkerhet viktig

- Det är egentligen bara myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner som inte kan upphandlas i konkurrens, säger hon.

Vid mötet betonade Kristina Axén Olin vikten av rättssäkerhet och sekretesskydd. Hon sade att om avtal skrivs på rätt sätt så ser hon ingen större risk för individen.

- Det enda problem jag kan se är risken för kontinuitetsbrott. Det får inte bli så att människor råkar ut för för många handläggare, påpekar hon.

I Axén Olins förslag är det stadsdelsnämnderna som skall besluta om vad och hur mycket av socialtjänsten som skall upphandlas. Dock skall kommunstyrelsen samordna vissa gemensamma upphandlingar. Det i höstas omdebatterade förslaget att låta privata företag sköta utbetalningar av socialbidrag är inte aktuellt.

- Underbyggande utredningar kan skötas av entreprenörer, men inte utbetalningar.

Oppositionen kritisk

Oppositionen är mycket kritisk till Kristina Axén Olins förslag. I en skriftlig kommentar lovar oppositionsborgarråd Leif Rönngren (s) att riva upp förslaget vid ett eventuellt maktskifte i stadshuset.

Ärendet behandlas av borgarrådsberedningen på onsdagen och kommer troligen att tas i kommunstyrelsen den 21 februari och i kommunfullmäktige den 5 mars. Därefter inleds upphandlingarna. Då tillsätter kommunstyrelsen också en arbetsgrupp som skall bevaka upphandlingarna och garantera rättssäkerheten.

TT

ANNONS

20 till 35% rabatt på Revolution Race - allt för sommarens friluftsliv!

Extern länk från Revolution Race

Shoppa här

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter