Publicerad:
Uppdaterad:

Du bränns ut av din arbetsmiljö

Publicerad:
Uppdaterad:

Majoriteten av all utbrändhet beror på dålig arbetsmiljö.

Gruppterapi och stresshantering tros hjälpa.

Flera försök har nu startat med sjukskrivna i Stockholm.

Psykiatern Jörgen Herlofson hjälper folk att gå ner i varv.
Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
Psykiatern Jörgen Herlofson hjälper folk att gå ner i varv.

Marie Åsberg, professor på Karolinska institutet i Solna, har tittat närmare på 150 tjänstemän som varit långtidssjukskrivna för depression. Urtypen var en kvinnlig mellanchef i 50-årsåldern. Så gott som alla uppfyllde de strikta kriterier som finns för depression, men många hade även besvär av smärta och värk.

Nio av tio ansåg att det berodde på arbetsmiljön.

- Främst skyller man det på upprepade omorganisationer och ökad arbetsbelastning. I hälften av fallen kunde vi heller inte hitta någon annan utlösande faktor, påpekade hon när undersökningen presenterades vid läkarstämman i Göteborg i går.

Hos 36 procent komplicerades arbetsproblemen av relationsproblem, sorgreaktioner och liknande. Påfallande många hade självmordstankar.

- Det rörde sig dock om psykiskt friska och ambitiösa människor, tillägger hon.

Så länge det handlar om en ren depression finns antidepressiv medicin att tillgå, men när det gäller de utbrända blir många inte hjälpta alls.

Två storskaliga försök har därför nyligen startat för att få fram ett behandlingsprogram. I det ena arbetar man med olika tekniker av individuell stresshantering. I det andra jämför man olika slags gruppterapier.

- Det handlar om att hjälpa folk gå ner i varv, hitta tillbaka till vila, glädje och rekreation. Se vad man tidigare upplevt vara ett bra liv, förklarar psykiatern Jörgen Herlofson som precis startat sin första grupp.

Caroline Hougner

Publicerad:
Publicerad: