Han vill ge Skåne till Danmark

Dansk politiker vill ha både Skåne, Halland och Blekinge

Han vill ha en rejäl bit av Tyskland.

Och dessutom både Skåne, Halland och Blekinge.

- Jag tror att en väsentlig del av befolkniningen där skulle gilla att bli en del av Danmark, säger politikern Søren Krarup.

Krarup tillhör Dansk Folkeparti och orsakar rabalder i både Danmark och grannländerna bara ett par dagar före jul.

Orsaken är hans mycket uttalade önskan att förstora Danmark genom att helt enkelt ta över delar av grannstaterna.

”Befolkningen vet”

I detta fall Skåne, Blekinge och Halland i Sydsverige och större delen av Schleswig–Holstein i norra Tyskland.

– Man kan leva i tron – och det gör jag – att befolkningen inser vilket land de rätterligen tillhör. Att de egentligen är danskar. Men det handlar naturligtvis om ett fritt val, säger Krarup till danska nyhetsbrån Ritzau.

Var de danska rikets gränser borde gå är enligt Krarup en rätt öppen fråga.

– Den går så långt som det finns en dansk majoritet, säger han.

Tyskland först

Första målet är att ta tillbaka den tidigare danska biten av Schleswig–Holstein. Delstaten delades 1920 efter en folkomröstning som Krarup underkänner.

Att det blev tysk majoritet beror enligt honom på att tyskar ”från hela landet” åkte till folkomröstningen och fick den att luta åt fel håll.

Rumphuggningen av Sverige anser Krarup är en naturlig följd av hur illa Sverige historiskt behandlat Danmark.

– Och tvångsförsvenskningen av skåningarna genomfördes med ohyggliga terrormetoder, säger Krarup.

Etnisk majoritet

När gränspålarna borde flyttas formulerar han lite mer luddigt.

Likaså var Danmarks gränser egentligen borde sättas.

Får Krarup sin vilja igenom så ska Danmark i alla fall bre ut sig överallt där det finns en etnisk dansk majoritet.

Krarup är själv prästson och har i många år arbetat som präst. Han har skrivit ett 20-tal böcker och satt tidigare i styrelsen för Danmarks Radio. Han har suttit i folketinget sedan 2000.

Inga andra politiker, danska eller annorstädes, har hittills hakat på planerna att skapa ett Stor-Danmark.

Publisert: