”Lättnaden var stor”

NYHETER

Miljöminister Andreas Carlgren var näst intill euforisk efter att överenskommelsen blivit klar.

Foto: Andreas Carlgren.

– Det här betyder att USA är med i klimatförhandlingarna. USA har dessutom nu tydligt sagt att man vill halvera sina utsläpp till 2050, vilket var en mycket viktig markering, säger han.

Men han erkänner att han många gånger under det sista dygnet av mötet kände sig mycket osäker på utgången. Han upplevde det som om allting var mycket nära avgrunden vid flera tillfällen.

”Lättnaden var stor”

– När Paula Dobriansky sade att USA inte kunde acceptera de nya formuleringarna tänkte jag att nu vet ingen hur det här kommer att sluta. Lättnaden var stor när USA sedan svängde, säger han.

– Det här är ett oerhört genombrott för klimatförhandlingarna. Det är också viktigt att Kina och Indien och andra u-länder har sträckt sig så långt som de gjorde och nu är beredda att arbeta för utsläppsminskningar. Förvaltas detta väl kan det bli ett historiskt kapitel.

ARTIKELN HANDLAR OM