Bäverjägare hotas - sköt aggresiva djur

NYHETER

”Vi ser allvarligt på det här”

Den jägare som fått i uppdrag att skjuta av de aggressiva bävrarna i Lindesberg har utsatts för hot.

Han har mottagit flera ilskna samtal och fått höra att "det kommer hända saker".

Polisen rubricerar ärendet som hot mot tjänsteman.

Polisen i Lindesberg har vidtagit åtgärder för att den jägare som skjutit av de aggressiva bävrarna inte skall komma till skada.

Det efter att han utsatts för ilskna samtal och hot.

– Det är många som upprörts över att bävrarna skjutits. Det har skett på polisens uppmaning därför att en kvinna attackerats av en bäver på en kommunal badplats, säger Magnus Luhr på polisen i Lindesberg.

Bäverhyddan ligger på andra sidan ån från badplatsen, ett femitotal meter bort.

Polisen har vissa ledtrådar som gör att de tror att de kan få kännedom om vem som utsatt jägaren för hot.

– Vi ser allvarligt på det här. Jägaren och hans anhöriga upplever det hela som mycket obehagligt, säger Magnus Luhr.

Även på Länsstyrelsen i Örebro, vilka tagit beslut om att bäverhyddan skall förstöras, har man mottagit ilskna samtal från allmänheten.

Daniel Boman