Nyheter

Höga halter formaldehyd i plywoodskivor

NYHETER

Kan orsaka cancer och allergier

Plywoodskivor som sålts på byggmarknader har innehållit för höga halter av det cancerframkallande ämnet formaldehyd.

Försäljningen har stoppats men en del skivor finns redan i hemmen.

– Vi håller på att spåra upp det som sålts, säger Anders Wassberg, vd för Beijer Byggmaterial.

Det var byggmaterialdistributören Setra Byggprodukter som vid en stickprovskontroll för några veckor sedan upptäckte alltför höga värden av formaldehyd i ett parti plywoodskivor som importerats från Kina. Beijers, Fredells och Byggmax är några av de byggvaruhus som i sin tur sålt skivorna vidare till konsumenterna.

Beijers tar endast en liten del av sina plywoodskivor från Setra men tar det inträffade på stort allvar. De kunder som köpt de felaktiga skivorna ska kompenseras.

– I de fallen får vi sätta oss ner och försöka hitta en bra lösning. Det är ju självklart att det ska vara riktiga produkter, säger Anders Wassberg.

Omedelbart stopp

Resultaten av Setras tester visade att skivorna avgav 0,19 milligram formaldehyd per kubikmeter luft. Det tillåtna värdet är 0,13 milligram per kubikmeter luft.

Företaget stoppade omedelbart sina leveranser av plywoodskivorna och försäljningen i butikerna upphörde.

Kemikalieinspektionen underrättades och håller just nu på att i samråd med Boverket och Socialstyrelsen undersöka hur farliga skivorna kan vara för de kunder som redan hunnit sätta upp dem i hemmen.

– Vi vet ännu inte hur det kan påverka människor i inomhusmiljön. Jag har bett en av våra miljömedicinska experter att titta på det här, säger Magnus Zeilon vid Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd.

Formaldehyd finns bland annat i trä och kan också ingå i färger och lim. Ämnet anses kunna leda till sjuka hus. Det har även visat sig kunna orsaka allergier och cancer.

Otydlig liminformation

Plywoodskivorna från Kina har tillverkats av ett företag som är certifierat av det oberoende kontrollorganet SKH i Holland.

– När det finns en internationell tillsynsmyndighet ska man kunna lita på det, säger Setra Byggprodukters vd Per Fredrikson.

Det var en otydlig information om vilket lim som använts som gjorde företaget misstänksamt. Testerna visade att farhågorna var riktiga.

Flera företag i andra europeiska länder har använt sig av samma kinesiska fabrikant.

Det är ännu oklart hur många av de felaktiga skivorna som sålts, både i Sverige och i övriga Europa.

– Vi har ju bara tagit några stickprov så det är svårt att säga om det är representativt för allt det vi importerat från Kina och sålt, säger Per Fredrikson.

Han har informerat branschorganisationen Svensk Handel om situationen och inväntar nu Kemikalieinspektionens ställningstagande.

– Det är svårt att avgöra hur högt vårt värde är i förhållande till gränsvärdet, det måste myndigheterna fatta beslut om och bestämma.

Fakta/ Formaldehyd

Thomas Eriksson/TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter