Manipulerade banden i domstolen

NYHETER

Klipp i inspelningarna upptäcktes i efterhand

Just nu pågår en polisutredning mot företaget Naturex som misstänks ha använt falska inspelningar i en tingsrättsförhandling.

I samband med en tvist mellan kostföretaget Naturex och Konsumentverket uppdagades de misstänkta förfalskningarna.

Konsumentverket lät Statens Kriminaltekniska Laboratorium undersöka bandade säljsamtal där konsumenterna påstods tacka ja till ett erbjudande.

När inspelningarna undersöktes visade det sig att de var ihopklippta i efterhand.

Urkundsförfalskning

Nu har Konsumentverket anmält företaget för grov urkundsförfalskning och brukande av osann urkund.

Enligt Konsumentverket har Naturex vållat tusentals konsumenter problem med sin telefonförsäljning av kostprodukter. Konsumentombudsmannen, KO, utfärdade därför hösten 2004 ett förbudsföreläggande mot företaget. Det ignorerades av Naturex som ska ha gjort sig skyldiga till nya nya överträdelser.

– Det är ytterst allvarligt att manipulerade inspelningar av säljsamtal används som bevismaterial i domstol, kommenterar Håkan Sandesjö, tf Konsumentombudsman, KO.

Erik Wiman