Fast anställning viktigast för unga

avArna Sunje

NYHETER

Har även en mycket liberal syn på invandringen och samkönade äktenskap

I dag lämnas Ungdomsstyrelsens rapport om ungas attityder och värderingar till regeringen.

Rapporten visar att nästan åtta av tio tycker att fast anställning är viktigt och att dagens ungdomar har en mer liberal syn på invandringen och homosexuellas rätt att gifta sig än för fjorton år sedan.

På uppdrag av regeringen genomförde Ungdomsstyrelse en attitydundersökning bland ungdomar. Omkring 3000 har svarat på frågor om meningen med livet, utbildning, arbete, familj och hälsa.

Vill arbeta inom privatsektorn

Den tydligaste förändringen bland unga är att vikten av fast anställning har ökat.

När dagens unga fyller 35 år tror de att det viktigaste kommer vara att ha eget boende, fast anställning och att ha bildat familj.

– Det är glädjande att en stor majoritet, 80 procent, av ungdomarna ser optimistiskt på sin framtid, säger Per Nilsson generaldirektör på Ungdomsstyrelsen i ett pressmeddelande.

När det gäller synen på arbetsmarknaden vill de flesta arbeta inom den privata sektorn och minst populärt är landstinget.

Kultur/medier/design kom högst upp på önskelistan bland branscher medan få vill jobba inom försvaret, som lärare eller med säkerhet och transporter.

– Unga värderar en fast anställning högt, på det sättet är unga inte annorlunda än äldre.

Liberal syn på invandringen

För fjorton år sedan ansåg 70 procent i åldersgruppen 16–29 år att Sverige borde ta emot färre flyktingar. I dag ligger siffran på 40 procent. Majoriteten av de unga har några eller många vänner med en annan etnisk bakgrund än de själva framkommer det i rapporten.

Över 70 procent av de unga anser att homosexuella ska ha lika rättigheter att gifta sig. En majoritet av dem anser också att homosexuella har lika goda förutsättningar som heterosexuella att vara bra föräldrar.

– De ser även andra familjebildningar än kärnfamiljen som vanligt förekommande.