Moderat ja till homovigslar

avJohanna Melén

NYHETER

Majoritet röstade för en könsneutral äktenskapslagstiftning

Homosexuella par ska få gifta sig.

I dag sa moderaterna ja till könsneutrala äktenskap och därmed kom partimedlemmen Tomas Tobés dröm lite närmare verkligheten.

– Även jag hoppas få möjlighet att gifta mig i framtiden, sa han under dagens debatt.

Med dagens beslut står nu kristdemokraterna inte bara ensamma i riksdagen utan också ensamma i alliansregeringen om att säga nej till homosexuella som vill gifta sig.

Men dagens ja till en könsneutral äktenskapslagstiftning var inte självklart. Många moderater menar fortfarande att äktenskapet är en sak mellan man och kvinna. Partnerskapet räcker åt de homosexuella.

Lars-Arne Staxäng lyfte fram barnperspektivet.

– Barnens bästa tillvaratas bäst med en manlig och en kvinnlig förebild, sa han och hänvisade till en fransk utredning.

Han undrade också vilka följder ett ja i dag skulle få för andra länders syn på svenska äktenskap.

Han fick stöd från Patric Åberg.

Tradition eller trend

– Den här frågan handlar om tradition eller trend. Historien visar att trenden inte alltid är den bästa.

– Äktenskapet har i långa tider varit en förening mellan man och kvinna medan partnerskapet finns mellan man och man eller kvinna och kvinna. Det fungerar väl och kan förstärkas. Men äktenskapet har alltid varit, är och jag vill ska få förbli en förening mellan man och kvinna, sa Åberg och möttes på väg ned från scenen av homosexuella partikollegan Olof Lavesson.

Han berättade om sin bröllopsdag.

– Det var ett äktenskap för oss och inte någon modenyck, även om det inte var ett äktenskap enligt lagens mening.

Ekonomisk och juridisk trygghet

Homosexuella par ska ha samma rätt som heterosexuella till den ekonomiska och juridiska trygghet som äktenskapet ger, menar partiledningen.

Tomas Tobé vädjade till stämman att rösta ja till deras förslag.

– Det är många blickar som riktas mot Gävle i dag. Moderaterna är ett parti som anser att möjligheten för enskilda att påverka det egna livet är viktigt. För mig är äktenskapet framförallt en deklaration om kärlek, inte om reproduktion, sa Tobé.

Han drömmer ännu om sin bröllopsdag.

– Jag hoppas att stämman ger mig den möjligheten i framtiden.

De trossamfund som inte vill viga homosexuella ska få slippa det, enligt dagens beslut.