”Dyr a-kassa lika med sämre löneutveckling”

NYHETER

Nationalekonom: Yrkesgrupper med hög arbetslöshet bestraffas

A-kassornas avgifter chockhöjs till årsskiftet samtidigt som medlemsskapet kan bli obligatoriskt.

Medlemmarna i kassorna som blir dyrast kan dessutom vänta sig sämre löneutveckling, enligt Anders Forslund, docent i nationalekonomi.

– Yrkesgrupper med hög arbetslöshet bestraffas, säger han till aftonbladet.se.

Höjningen av a-kassornas avgifter sker från och med första januari. Samtidigt utreds möjligheten att göra medlemsskapet obligatoriskt – något som skulle inte bara skulle slå hårt mot låginkomsttagare, utan också mot hotell- och restauranganställda, fiskare, musiker och andra yrkesgrupper med hög arbetslöshet. Deras kassor kommer att ha högst avgifter efter årsskiftet.

Regeringens syfte med de höjda avgifterna är att få a-kassorna att bära sina egna kostnader, och att fackförbund och a-kassor ska medverka mer till minskad arbetslöshet.

”Kassor riskerar gå i putten”

A-kassorna med många arbetslösa skyddas i dag i ett utjämningssystem där de får bidrag av kassor med få arbetslösa. Men även skyddssystemet försvinner vid årsskiftet.

– De kassor som har flest arbetslösa riskerar att gå i putten, sa TCO:s ordförande Sture Nordh till tidningen Dagens Arbete strax innan regeringen presenterade budgeten.

– Som jag tolkar det är tanken att hög arbetslöshet ska betraffas. Dels genom höga a-kasseavgifter, dels genom löneutvecklingen, som också kommer att påverkas, säger Anders Forslund, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

”Facken tvingas vara återhållsamma”

– Facken kommer tvingas att vara återhållsamma i sina lönekrav, för om lönerna höjs för mycket kommer fler att bli arbetslösa. Då höjs a-kassan ännu mer, vilket i sin tur skulle slå tillbaka ännu mer mot medlemmarna.

För yrkesgrupper med högst medlemsavgifter kan man tänka sig att det blir lockade att lämna den egna a-kassan och gå med i alfa-kassan, som visserligen ger lägre ersättning vid arbetslöshet, men också tar ut en betydligt lägre avgift.

– Jag gissar att det kommer bli viss överströmning, vilket skulle höja avgiften till alfa-kassan, eftersom de tillkommande skulle vara grupper med hög arbetslöshet. Men å andra sidan skulle överströmningen också jämna ut avgiftsskillnaderna mellan a-kassorna överlag, säger Anders Forslund.

Läs mer:

Karin Henriksson