Stockholms vägar bullrar för mycket

NYHETER

170 000 i stan riskerar trötthet och huvudvärk

Foto: Restaurangägaren Mustafa Gumus är granne med bullriga Nynäsvägen. ”Vi måste hålla dörren stängd eftersom det låter för mycket av trafiken”, säger han.

170 000 stockholmare utsätts för buller i stan.

–_Det är skandalöst att inte mer har gjorts, säger Magnus Lindqvist vid miljöförvaltningen.

Stockholm bullrar för mycket. Enligt Magnus Lindqvist vid miljöförvaltningen utsätts 170 000 stockholmare för buller som ligger över de riktvärden som finns.

– Bullret har varit ganska oförändrat i en 20–30-årsperiod. Det är skandalöst, det borde hända mer för att motverka det, säger han.

Största boven är vägtrafiken. Boende nära bland annat Nynäsvägen och E4:an har det värst, enligt miljöförvaltningens nya kartläggning.

Och åtgärder görs med insättande av bullertäta fönster och bullerplank. Men Magnus Lind-qvist vill se ännu mer agerande.

”Förbjud dubbdäck”

– Tekniken finns för att utveckla däck och vägbanan. Till exempel skulle ett förbud av dubbdäck vara en vinst.

Riktvärdet för störande buller är 55 decibel i genomsnitt.

– Men är det över 65 decibel ska man få någon form av åtgärd.

Han pekar också på att bullret skadar hälsan för boende.

Framför allt sömnsvårigheter är ett stort gissel.

– De effekter man får av det är huvudvärk, trötthet och illamående.

Tommy Svensson, 51, har bott vid Nynäsvägen i 30 år.

– Det går aldrig att vädra, avgaserna kommer in och det blir snabbt smutsigt. Situationen har inte blivit bättre.

Vägarna som bullrar mest

Detta görs mot buller

Ted Kudinoff