Porrsurfande poliser granskas

NYHETER

Rikspolisen misstänker 39 poliser och polisanställda i landet för att ha porrsurfat på arbetstid.

Enligt Svenskt Näringsliv är det självklart att arbetsgivarna kontrollerar vad personalen gör på nätet.

Den svenska polisen har interna föreskrifter om hur tjänstedatorerna ska användas och enligt dessa får datorerna bara användas privat i mindre omfattning och bara i ”godtagbart syfte”.

– Det kan det inte anses vara om man är ute och porrsurfar, säger Lotta Gustavson, chefsjurist på RPS till TT.

I vissa av de aktuella fallen har det rört sig om många timmars porrsurfande och internutredningar ska nu kartlägga surfarna innan beslut om åtgärder tas i PAN, RPS:s personalansvarsnämnd, skriver Metro. I de fall poliser tidigare har använt sina datorer på samma sätt har det resulterat i löneavdrag.

Tydliga regler

De porrsurfande poliserna, som avslöjades av RPS, väcker sannolikt liv i den gamla debatten om i vilken omfattning och med vilken rätt arbetsgivarna kan övervaka sina anställda. Svenskt Näringsliv anser det självklart att företagsledningarna får övervaka sin personals användning av internet.

Enligt arbetsgivarorganisationen är det dock viktigt att företagens regelverk är tydligt och välkänt. Det ska framgå om företagsdatorerna över huvud taget får användas för privata ändamål. Om de får användas privat ska det bara vara i begränsad omfattning och med gott omdöme och slutligen måste de anställda vara klara över att användningen kan kontrolleras, säger Tommy Svensson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Eget ansvar

– Det är viktigt att alla förstår att det här handlar om informationssäkerhet, inte om att folk inte är effektiva på arbetstid, det är en helt annan fråga. Det ligger i företagens egna intressen att var tydliga och det ger också en möjlighet att tala om för personalen hur lite skyddad den här trafiken är. Då förstår var och en att den personliga integriteten får man ta ansvar för själv.

Regeringskansliet vidtog i somras en annan åtgärd för att förhindra porrsurfning på regeringskansliets 6000 datorer. Ett så kallat URL-filter, som uppdateras av ett privat IT-företag, stoppar alla försök att komma in på sidor med porr, barnpornografi och rasistiska inslag.