Kraftig ökning av trafikdöda

NYHETER

NTF: Det är en allvarlig signal

Nollvisionen fyller tio år.

Men delmålet för 2007 har redan spräckts med över 350 döda på landets vägar hittills i år.

Var fjärde som dog i september hade inte hunnit fylla 25 år.

Ingen människa ska behöva offra sitt liv eller skadas allvarligt på Sveriges vägar. Det var tanken när riksdagen klubbade igenom nollvisionen den 9 oktober 1997.

Tio år senare är vi långt från målet. Förra månaden dog 44 människor i trafiken.

1 september E4:an, Örnsköldsvik. En lastbil krockade med två personbilar. Lastbilen hamnade i diket och välte. Chauffören omkom.

6 september, Öjabyvägen i Växjö. En personbil körde av vägen och in i ett träd. Föraren dog.

9 september, Ulvesundavägen i Göteborg. En personbil frontalkrockade med en motorcykel. Mc-föraren omkom.

Nollvisionens delmål för 2007 var att inte mer än 270 människor skulle dödas i den svenska trafiken. Det målet sprack redan i augusti och med septembers svarta siffror är vi nu uppe i 353 döda, fler än de två senaste åren.

Har nollvisionen misslyckats?

– Det är naturligtvis förjäkligt att så många dör. Men samtidigt var delmålet för 2007 orealistiskt satt. Då, 1997, befann vi oss i en djup lågkonjunktur. Sedan dess har trafiken ökat med tio procent, säger Thomas Carlson, mediachef på trafiksäkerhetsorganisationen NTF.

Enligt honom har dessutom 600 liv räddats sedan nollvisionen infördes, bland annat tack vare säkrare vägar med mitträcken och sänkta hastighetsgränser i tätorter.

Nytt hastighetssystem

– Men vi behöver naturligtvis göra mer. Det viktigaste som nu ligger framför oss är att ett nytt hastighetssystem ska införas från årsskiftet, säger Thomas Carlson.

Det innebär bland annat att hastigheten ska sänkas till 80 på vissa 90-vägar och till 60 på en del 70-vägar.

Det som bekymrar NTF mest är att alltfler unga dör i trafiken. I september var en fjärdedel av de omkomna under 25 år. För hela året handlar det om var femte - fler än de senaste tre åren.

– Siffran är förbluffande hög och det är en allvarlig signal. Vi möter nu väldigt stora ungdomskullar som är på väg att ta körkort. Vi måste göra mer för att öka ungdomarnas riskmedvetande, säger Thomas Carlson.