Så skulle skugg- budgeten påverka dig

NYHETER

Privatekonomen Ylva Yngvesson går igenom skuggbudgeten

Pensionärer, de som är långtidssjuka och de som är långtidsarbetslösa är de som skulle tjäna mest på socialdemokraternas skuggbudget som presenterades idag.

De som förlorar på den är de som har hus med väldigt höga taxeringsvärden.

Foto: Ylva Yngvesson är privatekonom på Swedbank.

– Sammanfattningsvis kan man säga att budgeten innehåller några återställare i social- och föräldraförsäkringarna, men att socialdemokraterna håller kvar en sänkt skatt på inkomster, säger Ylva Yngvesson, privatekonom på Swedbank.

Hon och hennes kollegor på institutet för privatekonomi har gått igenom socialdemokraternas förslag på alternativ budget, som presenterades idag. Och presenterar här en genomgång av vad den faktiskt betyder för olika grupper.

✓ Barnfamiljer

”Här vill man återställa ersättningsnivåerna i föräldraförsäkringen till 80 procent av inkomsten för den som vill vara hemma med sjukt barn. I regeringens förslag är ersättningen 77,6 procent. Enligt skuggbudgeten får de som tjänar upp till 34170 kr/mån den ersättningen, jämfört med regeringens förslag på 25 625 kr/mån.

Dessutom lägger socialdemokraterna in en andra chans att ta ut föräldrapenning i efterhand för den som inte kunde ta ut alla föräldradagarna när barnen var små.”

✓ Arbetslösa

”Regeringen sänkte högsta ersättningen i A-kassan till 680 kr/dag från 730. Socialdemokraterna vill höja den till 930 kr/dag i stället. Man kommer att nå taket vid knappt 25 600 kr/mån, jämfört med dagens 18 700.

Man ska också kunna få vara deltidsarbetslös hela a-kasseperioden, jämfört med max 75 dagar idag.

A-kasseavgiften ska också sänkas till tidigare nivåer, vilket skulle ge de flesta 260 kr mer i månaden, upp till 300 kr/mån för vissa"

✓ Pensionärer

”Ett höjt grundavdrag för pensionärer skulle ge 167 kronor mer i månaden.

De som inte är ålderspensionärer skulle få sitt bostadstillägg höjt till ålderspensionärernas nivå, högst med 140 kronor per månad.”

✓ Villaägarna/Bostadsrättsinnehavare:

”Inriktningen är att de som har höga taxeringsvärden ska få betala mer än enligt regeringens förslag. Men det är lite svårt att säga vad de vill mer exakt. De nämner till exempel inte regeringens införande av en fastighetsavgift i stället för fastighetsskatten.”

✓ De rika

”Man skriver att man ska se över förmögenhetsskatten, men inte att man vill ta bort den. Det är oklart vad man vill göra med den.”

✓ De sjuka

”Här vill man återställa ersättningen i sjukförsäkringen till 80 procent av inkomsten, precis som i föräldraförsäkringen. Även här vill socialdemokraterna höja taket när man får högsta ersättningen till 34170 kr/mån.

Några säkra siffror på vad nettoresultatet av förslaget faktiskt skulle betyda i pengar i plånboken är svårt att räkna på, eftersom skatterna planeras att höjas. En som är sjuk en kortare period på året tjänar troligen inget på de högre ersättningarna eftersom skatterna blir högre.”

✓ Studenterna

”Skuggbudgeten innehåller inga nyheter för studenterna. Man nämner till exempel inte regeringens borttagande av möjligheten att få a-kassa direkt när man slutat studera.”

Finansieras med skattehöjningar

– De höjda ersättningarna för arbetslösa, föräldralediga och sjukskrivna ska finansieras med skattehöjningar. Till exempel säger socialdemokraterna nej till regeringens förslag på skattesänkningar på mellan 170 och 260 kronor per månad. Nästa år skulle skatten alltså bli högre jämfört med regeringens budget, säger Ylva Yngvesson.