Right Livelihood-pris delas på fyra

NYHETER

Stiftelsen Right Livelihood uppmärksammar i år lösningar på globala utmaningar när årets pristagare tillkännagavs på tisdagen.

Prissumman på 2 miljoner kronor delas i år mellan fyra pristagare.

Christopher Weeramantry, Sri Lanka. Jurist som hedras av juryn för sitt ”livslånga banbrytande arbete för att stärka och bredda folkrätten i teori och praxis”.

Dekha Ibrahim Abdi, Kenya, har med stor framgång arbetat för fred och konfliktlösning i många av världens mest krisdrabbade länder. Juryn hedrar henne för att hon har ”visat hur religiösa och andra motsättningar i olika etniska och kulturella situationer kan lösas och, även efter våldsamma konflikter, ledas till försoning genom en samarbetsprocess för fred och utveckling”.

Percy och Louise Schmeiser, Kanada, belönas för sitt ”mod att försvara biologisk mångfald och bönders rättigheter, och för att de ifrågasätter dagens miljömässigt och moraliskt snedvridna tolkning av patentlagar”.

Företaget Grameen Shakti, Bangladesh, för att det enligt juryn ”erbjuder miljövänlig belysning och energi till tusentals byar i Bangladesh, vilket främjar hälsa, utbildning och produktivitet”.

Right Livelihood Award Stiftelsen är en svensk allmännyttig stiftelse som hittills har delat ut pris till 123 pristagare i 56 länder, och bland annat har Astrid Lindgren mottagit priset.

Stiftelsen grundades 1980 av Jakob von Uexkull ”för att hedra och stödja dem som funnit lösningar på vår tids största utmaningar”.