Skatten på snus fördubblas

NYHETER

Priset på en dosa lössnus höjs från 26 till 37 kronor

Polisen befarar en ökad ström av smuggeltobak när regeringen kraftigt höjer skatten på cigaretter, snus och annan tobak.

Swedish Match uppskattar att priset på en dosa lössnus kommer att höjas med drygt tio kronor.

– Höjd skatt på sådana konsumtionsvaror är något som den organiserade brottsligheten sitter och väntar på, säger Thord Modin, chef för rikskriminalpolisens kriminalunderrättelsetjänst, till TT.

– De har redan upparbetade kanaler som kan trappas upp.

Om man höjer kostnaderna på tobak så ökar efterfrågan på illegala varor. Då måste man samtidigt stärka kampen mot den organiserade brottsligheten, säger Modin.

”Kontraproduktivt”

Regeringen Reinfeldt höjer tobaksskatten rejält. Styckeskatten på cigaretter ökar från 20 öre till 28 öre och skatten på snus, tuggtobak, cigarrer och cigariller fördubblas. Av folkhälsoskäl är det viktigt att priset inte är alltför lågt, heter det i budgeten.

På tobaksjätten Swedish Match anser man det märkligt att skatten på cigaretter höjs med 40 procent medan snuset får en hundraprocentig höjning.

– Synnerligen kontraproduktivt ur folkhälsosynpunkt, snuset är det skonsammaste tobaksalternativ som erbjuds, säger informationsdirektör Ulf Svensson till TT.

Han uppskattar att priset på en dosa lössnus kommer att höjas från cirka 26 kronor till omkring 37 kronor.

– Alliansen gynnar cigarettindustrin men motarbetar den nationella snusindustrin.

Tumme upp

Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket, säger till TT att alla prishöjningar gör att marknaden för insmugglade varor ökar. Men han tror inte att dagens skattehöjning kommer att få samma effekt som den som gjordes 1997.

– Då märkte vi en kraftig ökning av insmugglade cigaretter, främst från Baltikum och Polen.

– Men i dag är de EU-medlemmar. Om det kommer varor den vägen är det punktskattebrott, ingen smuggling.

”Bättre hälsa”

Margaretha Haglund, enhetschef och tobaksexpert på Folkhälsoinstitutet, gör tumme upp för beslutet.

– Att regeringen höjer priset beror förmodligen på att de anser att tobaksfrågan är viktig. Dessutom ger det mer skatteintäkter och en friskare befolkning. Det är en bra insats för folkhälsan.

Enligt Haglund är priset en av de faktorer som har störst inverkan på konsumtionen.

– Studier har visat att om man höjer priset med 10 procent så kan man i höginkomstländer som Sverige se en konsumtionsminskning på 4 procent, säger hon.

Christina Magnergård Bjers/TT