Expert: Vanligast att mannen dödat barnet

NYHETER

Psykisk ohälsa och missbruksproblem ligger som regel bakom barnamord, enligt psykiatern Ulf Åsgård.

Foto: Ulf Åsgård.

– Det vanligaste är att barnet blivit ihjälslaget, och att misshandeln pågått under en längre tid. Våld är dessutom vanligt förekommande mellan föräldrarna, säger Åsgård.

Hur vanligt är det med barnamord i Sverige?

– Det är väldigt ovanligt. Som mest sker det fem gånger per år.

Vad är det som utlöser våldet mot barnet?

– När barn anträffas döda på det här sättet är det mycket rörigt på föräldranivå. Det sker i en miljö av psykisk misär. Dessutom är föräldrarna ofta unga och missbruk är vanligt.

Sällan snabbt förlopp

– Ett vanligt scenario är att man bara slår en extra

gång utan avsikt att döda. Det är inte säkert att man haft den intentionen.

Är det män eller kvinnor som mördar barn?

– Det är vanligast att det är mannen. Men det händer att mödrar begår barnamord. När barn under fem år mördas är mödrarna betydligt mer förekommande än senare under livet.

Brukar det finnas tecken på att barnet farit illa tidigare?

– Ja. Om inte de sociala myndigheterna har upptäckt något kommer man ofta på det i efterhand. Det är väldigt sällan som förloppet är snabbt när ett barn dör. Det är vanligt att misshandel har pågått en längre tid.

”Våld utan redskap”

Varför anhölls två anhöriga i går, efter obduktionen?

– Uppenbarligen har våldet inte skett med något yttre redskap. Det skulle man ha sett. Men det kan ha förekommit fysiskt våld utan redskap som orsakat en inre blödning av något slag, eller kanske en förgiftning, säger Ulf Åsgård.

Läs också

Anders Munck