Många Lindexbutiker saknar sprinklersystem

NYHETER

Räddningsverket: Dagens regler är för snälla

Klädaffärer runt om i landet kan vara potentiella dödsfällor vid brand.

Många saknar sprinklersystem och bland annat Lindex ställer inte heller krav på sprinklers.

– Regelverket vi har i dag är tyvärr lite för snällt, säger Staffan Malmgren på Räddningsverket till aftonbladet.se.

Den häftiga branden i gallerian i Södertälje hade kunnat bli mindre omfattande med ett fungerande sprinklersystem. Hade det funnits skulle släckningen ha varit igång långt tidigare.

Branden uppstod i, eller i anslutning till, en Lindexbutik och nu visar det sig att systemet med sprinklers saknas i många av klädjättens 190 butiker i Sverige.

– Det är upp till fastighetsägaren att sätta in eller inte. Men de lokaler som är relativt nybyggda har ofta sprinklersystem i dag, säger Lindex informationschef Ulrika Danielson till aftonbladet.se.

Försöker ni påverka fastighetsägare att installera sprinklers om det inte finns?

– Nej, det har vi inte gjort eftersom vi hyr en befintlig lokal.

Hur många butiker som saknar sprinklersystem kan Ulrika Danielson inte säga.

På Räddningsverket anser man att dagens regelverk är för snällt och vill se en mer spridd användning av sprinklersystem.

– Vi anser ju att det är ägarens och innehavarens ansvar att sörja för en god brandsäkerhet, säger Staffan Malmgren, brandingenjör vid Räddningsverket.

Så det är fel att skylla på fastighetsägaren?

– Det har visat sig att fastighetsägare inte har installerat sprinklersystem i den omfattning som vore önskvärt.

I dag kräver lagstiftningen bara sprinklers i flerplansvaruhus. Det är för dåligt, menar Räddningsverket.

– Vi kan ju konstatera att vi har varit betraktare av många varuhusbränder där fastigheten har brunnit ner helt och hållet. Många gånger har man en övertro till räddningstjänstens förmåga att släcka. Med ett sprinklersystem så hinner släckningen påbörjas innan räddningstjänsten är på plats, säger Malmgren.

Klädjättarnas brandsäkerhet

Johanna Melén