Företag rankas i klimatliga

NYHETER

Telia Sonera och Cloetta i topp

Svenska företag har för första gången poängsatts och rankats efter hur öppet de redovisar sin egen klimatpåverkan.

Många fick relativt höga poäng, medan andra inte brytt sig om att redovisa någonting.

På listan, som presenterades på onsdagen, återfinns företag från alla de nordiska länderna.

Bland de svenska företag som rankats högst återfinns Telia Sonera, Ericsson, Cloetta Fazer, Swedish Match, Stora Enso, Saab, Trelleborg och SKF.

Bland sådan som inte brytt som om att svara eller avböjt att delta återfinns Axfood, Husqvarna, Lundin Petroleum, Nordea, Securitas, SSAB och Vostok Nafta.

Mått på företagens öppenhet

Undersökningen har genomförts inom ramen för det världsomspännande projektet Carbon Disclosure Project. Bakom detta står 315 av världens största investerare, bland andra några av de största bankerna och pensionsfonderna.

– Finansbranschen har tvingats in i klimatproblematiken som alla andra. För många investerare är det viktigt hur företagen redovisar sin syn på problemet, säger Ulrika Hasselgren, vice vd vid konsultfirman Ethix som skrivit rapporten.

– Det hela är helt enkelt ett mått på företagens öppenhet. Sådant får allt större betydelse, eftersom det rör sig om en finansiell riskfaktor.

Frågorna till företagen har i första hand gällt hur de ser på klimatfrågans inverkan på risker och affärsmöjligheter. Av företagen som svarade anger de flesta att de ser både risker och möjligheter.

Strategi

Företagen har också tillfrågats om de har utformat en klimatstrategi, om de har utvecklat produkter eller tjänster med anknytning till frågan, och om de har satt upp tidsbestämda mål för sina utsläpp. Bara 23 procent svarar jakande på den sistnämnda frågan.

– Bland sådana som inte vill vara med återfinns flera transportföretag. De har en tradition av att inte vara transparenta. Men om detta är viktigt för investerare borde det vara av intresse för företagen, säger Hasselgren.

Roland Johansson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM