Värmen utrotar djuren

NYHETER

Greenpeace: Isbjörnar och pingvinungar drunknar

Foto: Isbjörnarna är redan utrotningshotade idag. I takt med klimatförändringarna påverkas deras livsmiljö och de får allt svårare att överleva.

På grund av de stigande temperaturerna tvingas många djur att dra sig närmare nord- och sydpolen.

En av arterna som är hotade av klimatförändringarna är isbjörnarna.

– När isen smälter så drunknar de, säger Martina Krüger på Greenpeace.

Foto: Enligt Greenpeace innebär klimatförändringarna att pingvinungarna kan drunkna när snön tinar.

I takt med att temperaturen stiger smälter allt större delar av de utrotningshotade isbjörnarnas naturliga livsmiljöer bort. Man räknar nu med att det finns cirka 20 000 isbjörnar kvar på packisen kring kusterna och öarna i den artiska miljön på norra halvklotet.

Situationen katastrofal

Packisen har minskat med 14 procent de senaste 20 åren och situationen för isbjörnarna är nu katastrofal. Enligt prognoser kommer antalet isbjörnar att minska mellan 50 och 100 procent under de hundra närmaste åren.

– Det finns två allvarliga hot mot isbjörnarna. Dels så har de brist på mat i och med att deras naturliga levnadsmiljö försvinner. De är beroende av isen för att komma åt sin föda. Det andra hotet är att när isen försvinner, får de svårt att simma tillbaka till land och drunknar, säger Martina Krüger som är ansvarig för klimat och energifrågor inom Greenpeace.

Och det senare är redan förekommande.

– Man har hittat drunknade isbjörnar och det är redan nu ett stort problem. Vissa riktade kritik mot Al Gores film ”An unconvenient truth” och sa att isbjörnarnas drunkning var överdriven men det är baserat på fakta, säger Martina Krüger.

Pingvinungar drunknar

Även andra arter märker av klimatförändringarna och det finns beräkningar som visar att var tionde landlevande art på jorden kan vara utrotad om hundra år.

I Antarktis lever pingvinerna, som nu får allt svårare att överleva. Pingvinerna lever av krill som i sin tur får sin föda från alger som växer på undersidan av isen. Men i takt med att isen försvinner, får krillen allt svårare att hitta föda och det drabbar i sin tur pingvinerna. Men det är inte det enda problemet.

– De lägger sina ägg i snö under den arktiska våren hotas äggen att bli översvämmade när snön tinar. Om det inträffar för ofta att ungarna inte överlever så hotas pingvinernas hela samhälle, säger Martina Krüger.

Andra arter som märker av klimatförändringarna är valrossar, grodor och fjärilar vars naturliga livsmiljöer krymper snabbt i olika delar av världen.

– Man uppskattar att ungefär hälften av jordens alla arter är hotade, säger Martina Krüger.

Djuren tvingas till anpassning

För att överleva klimatförändringarna måste djuren och växterna anpassa sig eller flytta. En forskarstudie av Bradshaw och Holzapfel, som publicerats i tidskriften Science visar att djur- och växtlivets anpassning och förflyttning till följd av det förändrade klimatet, kan leda till genförändringar hos vissa arter.

Exempelvis har de kanadensiska röda ekorrarna anpassat sig genetiskt genom att få ungar allt tidigare. Små djur med snabb generationsväxling har större möjligheter att överleva än stora djur i små populationer. Isbjörnarnas möjlighet att överleva bedöms som små trots att de har anpassat sig. För 12 000 år sedan fanns de även i delar av Sverige men de har efterhand dragit sig allt längre norrut.

Isbjörnar

Pingviner

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM