Färjetrafiken till Umeå räddad

NYHETER

Vasa stad beviljar lån till rederiet RG Line

Vasa stad i Finland räddar färjetrafiken mellan Vasa och Umeå.

Vasa stadsfullmäktige beslutade efter en lång debatt att bevilja ett lån på 1,4 miljoner euro (12,7 miljoner kronor) till rederiet RG Line.

Dessutom går Vasa stad in med en borgen för ett lån på 3,3 miljoner euro (30 miljoner kronor).

Färjetrafiken får också stöd av Finnerva och Sampobanken.

Stöd från finländska staten

Även den finländska staten stödjer trafiken, förra året med 15 miljoner kronor. Men från den svenska staten har inget stöd beviljats till trafiken över Kvarken.

Rederiet RG Lines har stora ekonomiska bekymmer och i debatten i Vasa stadsfullmäktige framhölls att utan stöd till rederiet skulle trafiken över Kvarken upphöra inom kort.

Visade minus

RG Lines kapital visade minus efter försäljningen av fartyget Casino Express i juli. Priset som betalades för färjan var betydligt mindre än dess värde i balansräkningen. Fartyget har stått oanvänt i Vasa hamn under närmare två års tid före försäljningen.

TT