Forsmark får förvara kärnavfall

NYHETER

Beslutet gäller förvar ovan jord

Statens strålskyddsinstitut (SSI) beviljar Forsmark Kraftgrupp AB tillstånd för deponering av radioaktivt kärnavfall i markförvaret Svalören i Forsmark.

– Det handlar om ett förvar ovan jord som är avsett för mindre aktivt avfall, säger Anders Wiebert, utredare vid SSI till TT.

I maj stoppade SSI all deponering av avfall vid ett annat förvar vid Forsmark. Det gällde ett förvar i ett urberg i Östersjön. Myndigheten ansåg att strålskyddskraven vid det slutförvaret inte efterlevdes.

TT