"Kommer i praktiken hamna på gatan"

Migrationsverket: Kan bli oroligt och stökigt

På onsdag riskerar 1 700 som nekats asyl att vräkas på grund av nya regler.

Migrationsverket fruktar att det blir oroligt på boenden och att fler kommer att gå under jorden.

– Många kommer i praktiken att hamna på gatan, säger Sverker Spaak på Migrationsverket.

Den 1 juni blir tusentals personer som fått avslag på sin asylansökan av med både ersättning och rätten till boende. Anledningen är en skärpning av lagen som syftar till att fler som fått avslag ska lämna Sverige.

Enligt Migrationsverket berörs 1 700 personer som bor på något av myndighetens boende av lagändringen. De som inte frivilligt flyttar kommer att vräkas. 

– Då begär vi handräckning av kronofogden för att göra avhysning. Kronofogden kommer sannolikt i sin tur att ta hjälp av polisen, säger Sverker Spaak, ansvarig för boende- och återvändandeprocessen på Migrationsverket.

– Men det kommer ta sin tid innan avhysningen kan ske eftersom Kronofogden har lång handläggningstid.

Oroligt och stökigt

Migrationsverket har gått ut med information till alla som är berörda, och även informerat personal på boenden.

– Vi räknar med att det kan bli oroligt och stökigt. Det finns risk att de här personerna kommer bli hotfulla mot andra asylsökande som fortfarande har rätt till boende och vi tror även att det kan bli irritation mot vår personal, säger Sverker Spaak.

Hur gör ni för att undvika detta?

– Vi har gått ut med information. Märker vi att det blir stökigt är det upp till varje enhetschef att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas, till exempel mer personal eller vaktpersonal.

Fler kommer avvika

Utöver de som bor på Migrationsverkets boende berörs knappt 3 000 som bor någon annanstans, till exempel hos bekanta eller släktingar. De kommer i och med lagändringen att bli av med sin dagsersättning.

Enligt Sverker Spaak är många av de som berörs personer som har varit i Sverige en längre tid. Han tror att många kommer att gå under jorden i stället för att åka tillbaka till sina hemländer.

– Redan i dag avviker ganska många och jag tror att det kommer bli fler. Flera av de som inte återvänder kommer i praktiken att hamna på gatan. Hur många det blir vet vi inte, säger han.

Många är oroliga

Den ideella organisationen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har fått många samtal från oroliga sedan Migrationsverket skickade ut ett informationsbrev i slutet av april.

– De undrar vad som kommer att hända, kommer jag kastas ut från Sverige den 1 juni? Vi har fått massor av frågor, säger organisationens chefsjurist Anders Sundquist.

Både han och verksamhetschefen Erica Molin tror att lagändringen kommer att drabba de som inte kan åka tillbaka till sina hemländer hårt.

– Man borde ha kontrollerat noggrannare varför så många bor kvar på Migrationsverkets boenden innan man ändrade lagen. Vi vet att det finns ett stort antal personer som inte kan påverka sin situation, vars hemländer inte tar emot dem, säger Anders Sundquist.

De nya reglerna gäller ensamstående och par utan barn.

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert:

LÄS VIDARE