Ny mätning: Allt färre sympatiserar med SD

1 av 2
NYHETER

Sverigedemokraterna backade mest i SCB:s stora mätning.

Även andelen som sympatiserar med partiet blir färre och är nu nere på 13 procent.

I tisdags publicerade Statistiska centralbyrån, SCB, sin stora mätning över opinionsläget. Sverigedemokraterna fick ett stöd på 17,3 procent – en minskning med 2,3 procentenheter.

I dag publicerar SCB nästa del i partisympatiundersökningen: vilket parti väljarna står närmast eller sympatiserar mest med. Medan 17,3 procent svarade att de skulle rösta på SD om det var riksdagsval i dag uppger endast 13 procent att de sympatiserar med partiet.

KD förlorar sympatisörer

Tendensen märktes även i SCB:s mätning i november då 19,9 procent sa sig vilja rösta på SD medan 14,5 procent sa sig sympatisera med partiet.

SCB skriver vidare att SD:s stöd bland män har sjunkit något men att partiet trots det har ett klart starkare stöd bland män än bland kvinnor. Sympatierna är större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

SD tappar också sympatier bland LO-kollektivet, där de de senaste åren vunnit mycket mark. Bland LO-männen är siffran i dag 24,3 procent, jämfört med 31,5 procent som sympatiserade med SD i höstas. Totalt sympatiserar 20,1 procent av LO-meldemmarna med Jimmie Åkessons parti.

I samma grupp ökar sympatierna för Socialdemokraterna. 44,9 procent av LO-medlemmarna säger att de sympatiserar med S, jämfört med 41,6 procent i november 2015.

Även Kristdemokraterna backar något i sympatimätningen. Endast 2,8 procent svarar att de sympatiserar med KD.

Fler sympatiserar med S och M

För Socialdemokraterna och Moderaterna är siffrorna de omvända – det är fler som sympatiserar än som vill rösta på partierna.

31,1 procent svarar i mätningen att de sympatiserar med S. SCB skriver vidare att stödet är större bland dem över 55 år och allra högst bland dem över 65 år. Andelen som sympatiserar med S under 30 år ökar också något jämfört med mätningen 2015. Stödet är ungefär lika stort bland män och kvinnor.

Moderaterna får 27,1 procent i sympatimätningen. Enligt SCB går det inte att se någon köns- eller åldersskillnad vad det gäller sympatisörer för Moderaterna.