Förbjuder telefoner – även på rasten

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

”Så länge det främjar något gott är det okej”

Förbudet mot mobiler på Nya Centralskolan i Grästorp kommer att börja gälla efter sportlovet.
Förbudet mot mobiler på Nya Centralskolan i Grästorp kommer att börja gälla efter sportlovet.

På Nya Centralskolan i Grästorp upplevde man att mobiltelefoner störde elevernas studiero. Nu inför skolan ett mobilförbud – som gäller även på rasten.

När eleverna på Nya Centralskolan i Grästorp kommer tillbaka efter sportlovet får de lämna mobilen hemma eller i skåpet. Skolan inför nämligen ett förbud mot att använda mobiltelefoner – även på rasten.

– Vi tycker att telefonerna tar för mycket tid från pedagogiken. Skolans uppgift är att förmedla kunskap, och idag går det mycket tid till spillo eftersom eleverna använder telefonerna på lektionerna, säger Gabriel Hukvist, rektor på Nya Centralskolan, till Aftonbladet.

Skolan, med elever från årskurs 4 till 9, hade tidigare en policy där mobiltelefoner fick användas i pedagogiskt syfte. Bakgrunden till att mobiltelefoner nu helt förbjuds är att skolan upplever att mobilerna stör studieron när de används för att smsa, surfa och ta bilder.

– Vi har också sett en ökning av kränkningar kopplade till sociala medier. Det kan vi inte acceptera för då bryter vi mot skollagen, säger Gabriel Hukvist.

Blandade reaktioner från eleverna

Rent konkret kommer de nya reglerna innebära att elever som använder sin mobil i skolan får en påminnelse av skolpersonalen. Om eleven struntar i påminnelsen får vårdnadshavaren ett brev. Om reglerna fortfarande inte följs kommer skolan att omhänderta telefonen. Enligt rektor Gabriel Hukvist har skolan fått positiva reaktioner från föräldrar. Reaktionerna från eleverna var däremot blandade.

– Vissa sa ”vad har ni gjort för någonting”. De sa att vi inte kan ta telefonerna på rasterna för det är deras fritid. Men några menade att det nog blir lugnare, att man slipper störningar på lektionerna, säger han.

”Vuxna måste ta ansvar”

Gabriel Hukvist förstår att vissa elever inte är helt nöjda med regeln, men menar att alla vuxna måste ta ansvar för hur barn använder mobiler.
– Det finns ju elever som fixar det här med mobiltelefoner, men andra har svårt att begränsa sitt användande. Det är väldigt lätt att köpa mobiltelefoner till sina barn, men det är viktigt att ställa krav på användandet, säger Gabriel Hukvist.

Rektorn hoppas att införandet av ett mobilförbud ska bidra till mindre konflikter och mer studiemotivation hos eleverna.

Ska det behövas förbud mot mobiler i skolan?

– Förbud är ju aldrig bra, men samhället är ju uppbyggt av olika regler och lagar. Jag är av åsikten att så länge det främjar något gott så är det helt okej och jag är övertygad om att detta främjar något gott, säger Gabriel Hukvist.

Publicerad: