AKB: Brexit-förhandlingar kan påverka svenska valet

Foto: Anna Kinberg Batra (M),tillsammans med brittiska premiärministern Theresa May.
NYHETER

Under våren inleds processen som ska ta Storbritannien ut ur EU.

Anna Kinberg Batra (M), som nyligen träffade brittiska premiärministern Theresa May, tror de tuffa förhandlingarna kommer påverka den svenska valrörelsen 2018.

– Valet i Sverige kommer hamna mitt i den här processen, säger hon.

I dagarna har det brittiska regeringspartiet, konservativa Tories, samlats till kongress i Birmingham. Premiärminister Theresa May, tillika partiledare, har där stakat ut vägen framåt när det gäller Storbritanniens väg ut ur EU efter brexit-omröstningen i juni.

Beskedet blev att Storbritannien kommer utlösa artikel 50 i Lissabonfördraget i slutet av mars 2017. Då inleds flera år av förhandlingar med EU:s övriga 27 medlemsländer om ett brittiskt utträde, som skulle kunna bli verklighet sommaren 2019.

Den svenska oppositionsledaren, Anna Kinberg Batra (M), har också varit på plats i Birmingham. Moderaterna och Tories har under lång tid haft goda relationer och Kinberg Batra fick en kort pratstund med Theresa May.

– Hon verkar ha ett fast grepp om partiet trots att hon inte suttit så länge och att det varit väldigt turbulent. Men hon har frågor kvar, framför allt när det gäller utträdelsen ur EU, som varken hon eller någon annan har svar på, säger Kinberg Batra.

Tror på komplexa förhandlingar

M-ledaren tror att förhandlingarna kring brexit kommer bli både besvärliga och komplexa. Mycket fokus läggs nu på hur britternas relation till EU ska se ut och vad som ska hända med handeln och den fria rörligheten när landet lämnar. Britterna har signalerat att man vill ha en restriktivare invandring, men samtidigt få till ett bra handelsavtal.

Kinberg Batra är tydlig med att Storbritannien inte kommer att kunna ”plocka russinen ur kakan” i förhandlingarna med EU.

– De ska förhandla med 27 länder som är mitt uppe i andra problem som EU också behöver lösa, som flyktingkris och ett utbrett missnöje med jobb och ekonomi. I det läget kommer det finnas ett stort motstånd på många håll att till att ge Storbritannien för mycket fördelar. Samtidigt är det viktigt att vi har utbyte och handel med varandra. De här två kommer bli svåra att kombinera.

Nästa år är det val i två av unionens största länder, Tyskland och Frankrike. På många håll väcks nu frågan om hur mycket valrörelserna i dessa länder kommer försvåra brexit-förhandlingarna. Regeringar som går med på för stora eftergifter till britterna kan få det svårt med opinionen på hemmaplan, anser bland annat ex-minister Göran Persson (S).

Kommer påverka valrörelsen i Sverige

Även valrörelsen i Sverige 2018 kommer att äga rum mitt under förhandlingarna. Kinberg Batra tror att även den kommer påverkas av förhandlingarna mellan britterna och EU.

– Valet i Sverige kommer hamna mitt i den här processen.

Hon menar att fortsatt goda relationer mellan Sverige och Storbritannien är viktigt.

– Det finns ungefär 1000 svenska företag i Storbritannien och 100 000 svenskar som är där. Vi har mycket gemensamt både ekonomiskt och politiskt och det är jag väldigt rädd om. Samtidigt måste vi se till att EU levererar bättre än vad man EU gjort i dag. Annars kommer besvikelsen på EU-samarbetet att fortsätta växa.