Studie: Högstadielärare mer utsatta för covid

Av:  TT

I vår smittades högstadielärare av covid-19 i dubbelt så stor utsträckning som gymnasielärare. Arkivbild.
I vår smittades högstadielärare av covid-19 i dubbelt så stor utsträckning som gymnasielärare. Arkivbild.

I vår smittades svenska högstadielärare av covid-19 i dubbelt så stor utsträckning som gymnasielärare, enligt en färsk studie.

Forskarnas slutsats: Riskerna är större vid undervisning på plats.

Sedan denna vecka får också högstadieundervisning ske på distans, men under perioden som forskarna undersökte hölls högstadieskolorna öppna medan gymnasiet sköttes på distans.

– När vi kontrollerar för bakomliggande faktorer som hade kunnat påverka smittspridningen så ser vi ändå att risken att smittas är dubbelt så hög för högstadielärare, säger Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi på Uppsala universitet.

Forskarna samkörde flera databaser och register. I resultaten såg de även att föräldrar till högstadieelever i högre grad smittats av coronaviruset jämfört med föräldrar till gymnasieelever, även om skillnaden var betydligt mindre.

Hörts i debatten

Bland lärare var risken dock fortfarande högre i gymnasiet än i låg- och mellanstadiet, trots att skolan för yngre barn inte bedrevs på distans. Varför, är forskarna inte helt säkra på.

– Det kan vara flera skäl, kanske att yngre barn inte smittar lika mycket, säger Helena Svaleryd.

Studien har nyligen granskats vetenskapligt och godkänts för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Men redan i höstas diskuterades resultaten. Folkhälsomyndigheten publicerade nämligen då en egen studie som visade att grundskolelärare inte löpte större risk över att smittas av covid-19, jämfört med andra yrken.

Kritiserar FHM

Forskarna hävdar dock att myndighetens sätt att analysera tonar ner riskerna för just högstadielärare, eftersom de "klumpat ihop" alla grundskolelärare under samma kategori.

– Det blir en annan typ av jämförelse, säger Helena Svaleryd.

Smittorisken för lärarna har dessutom uppmärksammas nyligen i en svensk studie som slår fast att svenska lärare har en halverad risk för att få intensivvård för covid-19 jämfört med andra vuxna. De två olika studierna motsäger dock inte varandra, menar Helena Svaleryd.

– Vi har mätt covid-diagnos och inte inskrivning på iva, så båda resultaten kan stämma, säger hon.

Publisert: