Dyrare sprit och tobak ska stärka försvaret

Av:  Peter Wallberg/TT

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar finansiering för höjda försvarsanslag.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar finansiering för höjda försvarsanslag.

Regeringen vill höja alkohol- och tobaksskatten.

Höjningen ska betala en del av försvarets upprustning.

För ett år sedan kom regeringen, Centern (C) och Liberalerna (L) överens om att höja försvarsanslagen successivt 2022–2025.

Det är redan bestämt att höjningen på fem miljarder kronor 2022 ska betalas med en bankskatt.

Nu är regeringen, C och L överens om hur försvarets ökade anslag 2023 på ytterligare fem miljarder ska finansieras.

Höjd skatt på alkohol och tobak ska ge en miljard.

TT: Varför ska just höjd alkohol- och tobaksskatt betala försvarsanslag?

– Alkoholskatten är ju inte indexerad alls, så höjer man inte den så urholkas den skatten och vi har ju inte lägre ambitioner nu för folkhälsan, säger finansministern Magdalena Andersson (S).

Dyrare dricka

Den exakta utformningen av skattehöjningen är inte klar, men en flaska vin blir omkring en krona dyrare 2023, en 75 centiliters flaska sprit blir "några kronor" dyrare och en öl knappt 25 öre dyrare.

Det är ännu inte bestämt hur tobaksskattehöjningen ska fördelas mellan cigaretter och snus.

– När det gäller tobaksskatten har EU kommit med en rapport som visar att i förhållande till hushållens inkomst så är priset lågt i Sverige i jämfört med andra länder, säger Andersson.

Effektivisering av läkemedelsförmånen ska ge ytterligare 500 miljoner 2023.

– Det ska ske utan att påverka tillgången till vare sig nya eller gamla läkemedel, säger Andersson.

Dessutom avser regeringen att höja bankskatten med ytterligare en miljard kronor 2023. Regeringen skickar i dag ut bankskatteförslaget på remiss. Det ska träda i kraft 1 januari 2022 och kallas för "riskskatt."

Finansministern tycker inte att det är synd om bankerna och pekar bland annat på att de fått ta del av sänkta bolagsskatter under gångna år.

"Rejäl utveckling"

Resten av försvarets anslagshöjning 2023 betalas av det så kallade reformutrymmet i statsbudgeten. Det består av beräknade högre inkomster eller lägre utgifter i statskassan.

Hur höjningen av försvarsanslagen 2024 och 2025 ska finansieras återkommer regeringen till i senare budgetpropositioner. Finansministern uppger dock att även de höjningarna ska finansieras till hälften med skattehöjningar eller besparingar och till hälften med reformutrymmet i budgeten.

Försvarsöverenskommelsen mellan regeringen, C och L från förra året innebär att försvarets anslagsnivå ska vara 20 miljarder kronor högre 2025 än 2021.

– Det är en rejäl utveckling av det svenska försvaret, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Oklart om försvaret

Hur Försvarsmakten ska använda sin växande budget ska framgå i en försvarspolitisk proposition som Hultqvist hoppas bli klar senare i höst.

Det är dock i dag oklart om det finns majoritetsstöd i riksdagen för en sådan.

TT: Är det säkert att det blir en försvarsproposition?

– Det är vår absoluta ambition, säger Hultqvist.

Oavsett om det blir en försvarsproposition, så behöver Försvarsmakten veta hur anslagshöjningarna 2021, 2022 och 2023 i budgetpropositionen ska få användas.

Därför har regeringen, C och L förhandlat om försvarspolitiska prioriteringar även inom ramen för budgetpropositionen. Hur det har gått är ännu okänt.

– Jag vill inte kommentera pågående process, säger Hultqvist.

Publisert:

Ämnen i artikeln