Vision vill att AMV granskar äldreomsorgen

Beatrice Nordensson/TT

Publicerad 2020-12-01

Fackförbundet Vision vill att Arbetsmiljöverket ska granska arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Arkivbild.

Fackförbundet Vision vill att Arbetsmiljöverket (AMV) ska genomföra en långsiktig tillsynsinsats av arbetsmiljön inom äldreomsorgen, vilket förbundet på tisdagen framförde till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

"Pandemin har blixtbelyst villkoren inom äldreomsorgen. Vi har länge känt till att första linjens chefer inom äldreomsorgen har tuffa villkor", säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson enligt ett pressmeddelande.

Vid den tillsynsinsats inom äldreomsorgen som AMV genomförde 2017–2019 fick samtliga 1 012 inspekterade arbetsgivare inom äldreomsorgen krav utifrån konstaterade arbetsmiljöbrister.

Vision vill nu att Arbetsmiljöverket återupptar tillsynen och genomför en treårig granskning med särskilt fokus på chefernas organisatoriska förutsättningar.

"Äldreomsorgen måste komma till rätta med de omfattande arbetsmiljöbristerna", säger Veronica Magnusson.