Ebba Busch har låtit professor granska Esbjörns utredningar

Ebba Busch har anlitat två experter i tvisten med Esbjörn, 81.

Experterna ifrågasätter bilden av att Esbjörn inte skulle ha förstått innebörden av husförsäljningen.

– Det stödjer inställningen som min klient har haft hela tiden, säger Buschs advokat Katrin Björklund.

Aftonbladet avslöjade nyligen att Ebba Busch krävt att få tillgång till psykologiska utredningar om Esbjörn 81. Utredningarna har av Esbjörns juridiska ombud lagts fram som ett bevis på att han inte till fullo förstod husaffären.

Ebba Busch fick omgående tillgång till utredningarna och har anlitat två experter. Jan Marcusson, överläkare och professor i geriatrik vid Linköpings universitetssjukhus och neuropsykologen Christian Oldenburg, som bland annat är verksam vid Danderyds sjukhus.

I en inlaga till Uppsala tingsrätt sammanfattar Ebba Buschs advokat Katrin Björklund vad de två experterna har kommit fram till.

Ebba Busch har anlitat två experter i tvisten med Esbjörn, 81.
Ebba Busch har anlitat två experter i tvisten med Esbjörn, 81.
Huset som allting handlar om.
Huset som allting handlar om.

Hittar inga belägg

Marcusson anser inte att Esbjörn är ”beslutsoförmögen”. Tvärtom talar undersökningen för att han har en ”hög kognitiv funktionsnivå”. Oldenburg anser att undersökningen visar att Esbjörn är en självgående person. Han hittar inga belägg för att 81-åringen skulle ha nedsatta förmågor på så vis att han inte skulle förstå innebörden av sitt eget rättshandlande.

De båda experterna drar slutsatsen att utredningen av Esbjörn har skett ”huvudsakligen för användande för ett juridiskt ändamål.”

Andra personer i bakgrunden

Ebba Busch har tidigare sagt till Aftonbladet att hon uppfattat att Esbjörn till fullo förstått innebörden av husförsäljningen, något som hennes advokat också skriver i inlagan till Uppsala tingsrätt.

”Vad som fått Esbjörn att en tid efter det att avtalet undertecknades velat backa och ej fullfölja affären har ännu ej klarlagts för min klient, även om bilden möjligen börjar klarna något.” skriver Buschs advokat Katrin Björklund i inlagan.

Vad är det som har börjat klarna?

– Det är andra personer som på olika sätt förmått honom att inte vilja fullfölja affären, säger Björklund.

Aftonbladet har varit i kontakt med Esbjörns juridiska ombud Johann Binninge. Han avböjer kommentarer med motiveringen att han inte har kunskap att bedöma experternas uttalande. Han kommer dock gå igenom det med psykologen som har gjort utredningen om Esbjörn.

Ebba Busch kritiserar DN och Esbjörns ombud

Ebba Busch publicerade under fredagseftermiddagen ett långt inlägg på sin Facebook-sida om hustvisten. I inlägget går hon till hårt angrepp mot Esbjörns juridiska ombud och ifrågasätter om han verkligen företräder Esbjörns vilja. Hon kritiserar även Dagens Nyheter för att ha publicerat drönarbilder på huset - något hon menar är ett att behandla hennes och hennes familjs säkerhet vårdslöst.

Hon avslutar inlägget med orden:

”Sedan september har jag varit villig att mötas och försöka reda ut detta. Man har vägrat. Det enda civiliserade sättet att reda ut en sådan situation med juridik, pengar och hot involverat är att låta en domare försöka hjälpa oss. Första mötet sedan september sker nu i mars och då hoppas jag innerligt att det kan bli ett slut på detta på ett eller annat sätt.

Ebba Busch.
Ebba Busch.
Publisert:

LÄS VIDARE