Justitierådets sågning av regeringens terrorlag: ”Skiter i det”

Publicerad 2023-03-09

Lagrådet kritiserade förslaget och avrådde regeringen från att gå vidare.

Nu har den nya terrorlagstiftningen trots det lagts fram i riksdagen – då ryter ett av justitieråden ifrån.

– Produkten håller inte måttet. Om det är avsiktligt eller om man har bråttom kan jag inte svara på, säger Leif Gäverth, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Lagrådet avrådde regeringen från att gå vidare med den nya terrorlagstiftningen.

Redan 1 juni ska den nya terrorlagstiftningen vara på plats, och den har bedömts ha stor betydelse för att skynda på Sveriges Natoansökan.

Men dess utformning fick hård kritik av Lagrådet, som består av några av Sveriges tyngsta jurister i form av justitieråd i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

”Lagrådet avråder från att remissförslaget i dess nuvarande utformning blir lag”, skrev man.

Men efter torsdagens regeringssammanträde har propositionen lagts fram i riksdagen. Nu väntar beredning i justitieutskottet och omröstning i början av maj.

”Principiella frågor”

Leif Gäverth var ett av tre justitieråd som skrev yttrande för Lagrådets räkning.

– Det är inga små tekniska synpunkter vi haft, utan det är ganska principiella frågor. Hade det inte varit en Natoansökan pågående hade det normala kanske varit att man tittat igenom det och ser över om det går att förbättra, och så lägger man en proposition efter sommaren.

Leif Gäverth, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Leif Gäverth tycker frågan lyfter ett mer övergripande problem om Lagrådets betydelse för lagstiftarna.

– Kristersson gick ut och svarade bara någon timme efter att vi skickat in yttrandet. Han hade naturligtvis inte hunnit läsa det, det är ju självklart. Att man så snabbt avfärdar Lagrådet som att ’det skiter vi i, vi kör ändå’, lite förenklat är det ju det han säger.

– Det ger en signal om att ’Lagrådet lyssnar vi till när vi själva tycker det’. Det är en större fråga som inte bara handlar om det här.

Devalveras Lagrådets betydelse?

– Det kan man ha synpunkter på och det kan leda till en slags devalvering av Lagrådet, det är möjligt.

”De har synpunkter”

Redan samma förmiddag som Lagrådet lämnat sitt yttrande hade statsminister Ulf Kristersson uttalat sig för TT, och hans bild skiljer sig från Leif Gäverths.

– De underkänner inte, de har synpunkter. Det har Lagrådet ofta och det har vi alltid respekt för, sa statsministern den 1 mars, och vidhöll att regeringen avsåg lämna in en proposition, som en viktig signal.

Högsta förvaltningsdomstolen.

– Eftersom vi har ett behov av att visa andra Natoländer att vi tar väldigt hårt på all form av terror, terrorfinansiering och deltagande i terrorverksamheter. Men lagen i sig har ingenting med Natoanslutningen att göra alls, sa Kristersson.

I sitt 27-sidiga yttrande har Lagrådet bland annat anmärkt på att det skulle kunna bli brottsligt att som journalist ”wallraffa” i syfte att granska en organisation, något man ändrat på i propositionen, enligt en debattartikel i DN från justitieminister Gunnar Strömmer.

Han avfärdar där också kritik som Lagrådet lyft om svårigheter med att avgöra hur begreppet ”terroristorganisation” ska utläsas och menar att en enig riksdag står bakom en tydlig definition, medan Lagrådet hävdar att regeringens förslag kan skapa otydlighet och tvinga domstolen att avgöra om en organisation ska klassas som en terroristorganisation.

”Regeringen har även gjort det ännu tydligare att motståndsrörelser som under en totalitär regim kämpar för att införa ett demokratiskt samhällsskick inte ska anses vara terroristorganisationer”, skriver Gunnar Strömmer i DN.

 

Fotnot: Aftonbladet har sökt statsminister Ulf Kristersson.