Hultqvist vill ha insyn i rysk militärövning

NYHETER

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) tycker att Ryssland ska bjuda in observatörer till den ryska militärövningen Zapad i höst, enligt Sveriges Radio Ekot.

Foto: TT
Svenska militärer under övning i markstrid. Arkivbild

Den ryska övningen pågår samtidigt som försvarsövningen Aurora, som äger rum i Sverige. Dit har Ryssland erbjudits att skicka observatörer.

– De bör också inbjuda observatörer. Det här är sammantaget en mycket stor övning och det är rimligt att eftersom den pågår samtidigt som vår övning att man agerar förtroendeskapande och säkerhetsskapande genom att inbjuda observatörer och visa den öppenheten, säger Hultqvist till Ekot.

Länderna inom Organisationen för säkerhet och samarbete inom Europa (OSSE) har kommit överens om att bjuda in observatörer från andra länder när militärövningar når en viss storlek. Zapad har enligt internationella bedömare nått den gränsen tidigare år, men det tycker inte Ryssland.

FAKTA

Försvarsövningen Aurora

Höstens försvarsmaktsövning Aurora 17 under veckorna 37–39 i september beskrivs som den största i övningen i Sverige på över 20 år. Övningen ska genomföras i luften, på marken och till sjöss och ske i Mälardalen, Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. Totalt ska 19 000 män och kvinnor från Försvarsmakten, ett flertal myndigheter och andra länder delta. Bland dessa länder märks förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA. Avsikten är bland annat att öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Källa: Försvarsmakten