Centern vill förbjuda omskärelse på pojkar

Av: 

TT

Centerstämman har beslutat att Centerpartiet ska verka för att omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl ska förbjudas i Sverige.

Partiledningen varnar för att det kommer att uppfattas som att partiet vill förbjuda judendomen och islam.

– Det här var inte ett beslut som partiledningen ville ha, säger partiets vice ordförande Anders W Jonsson på en pressträff efter beslutet.

TT: Du valde under debatten att varna för att beslutet kan uppfattas som att ni vill förbjuda judendomen och islam. Är du orolig för det?

– Man måste betona att debatten handlade över huvud taget inte om religion, utan man valde barnrättsperspektivet och integritetsperspektivet, säger Jonsson.

Anders W Jonsson, som är barnläkare, ville efter debatten inte utveckla sitt resonemang kring att partiet nu skulle kunna uppfattas som antisemitiskt eller islamofobiskt. Efter att upprepade gånger fått frågor kring detta valde Centerns presschef att avbryta pressträffen.

Frågan väckte stor debatt på stämman, och flera ombud gick upp och försvarade motionen som ville göra det olagligt att omskära pojkar.

– Det är ett övergrepp på en annan människa, sade Aron Larsson från Jönköping.

Partiets vice ordförande Anders W Jonsson varnade stämman för att anta förslaget.

– Omskärelse är grunden för två världsreligioner. Ett förbud kommer att tolkas som att vi går emot dessa folkgrupper som redan har det svårt och att vi är emot judendom och islam, sade han.

– Det handlar inte om omsorg om pojkars hälsa. Orsaken är rädslan att stöta sig med religiösa grupper, sade Josefin Silverfur från Stockholms län.

Centerstämman beslutar att partiet ska verka för ett förbud för omskärelse på pojkar.
Centerstämman beslutar att partiet ska verka för ett förbud för omskärelse på pojkar.

Ska förbjudas

När det blev omröstning avslog stämman förslaget att göra det olagligt. Däremot antog stämman ett annat förslag, som innebär att Centern ska verka för att omskärelse som inte sker av medicinska skäl ska förbjudas.

I övrigt antog stämman i huvudsak partistyrelsens förslag till nytt sjukvårdsprogram. Det innebär att patienter ska ha rätt att välja slutenvård i hela landet och 90 procent av befolkningen ska ha en fast läkarkontakt inom fem år.

Förslaget att inrätta mindre barnmorskeledda förlossningskliniker vållade dock strid på centerstämman.

– Vi har alla det gemensamt här att vi överlevt förlossningar. Det är inte självklart. En normal förlossning kan mycket snabbt bli allvarlig. Låt oss inte riskera detta med små förlossningsenheter, sade läkaren Jonas Ekman från Stockholm.

Mindre förlossningskliniker

Även i partistyrelsen reserverade sig några ledamöter med hänvisning till att ett vårdval utan tillgång till akut kejsarsnitt inte är försvarligt ur patientsäkerhetsperspektiv.

Men partistyrelsen försvarade förslaget.

– Vi borde se hur det fungerar i Norge där man har mindre förlossningskliniker. De har lägre spädbarnsdödlighet och mindre komplikationer än vad vi har i Sverige, sade vice ordförande Anders W Jonsson.

Stämman valde att besluta i enlighet med förslaget.

Tredje kön

En annan fråga som debatterades mycket var förslaget att homosexuella och bisexuella män ska få lämna blod på samma villkor som heterosexuella. Partistyrelsen yrkade på avslag, vilket mötte protester.

– Jag vill ha säkert blod oavsett från vem. Ni är medvetna om att heterosexuella är otrogna? sade Tomas Sellin från Stockholm.

– Orsaken är att det är 50 gånger så vanligt att män som har sex med män har någon form av blodsmitta. Detta är något Socialstyrelsen ska besluta, svarade Anders W Jonsson.

Stämman valde att avslå förslaget. Däremot antog stämman förslaget från partistyrelsen att utreda frågan om att införa ett tredje juridiskt kön.

Publisert:

LÄS VIDARE