Nya storvarsel på Stockholmssjukhus

Av:  TT

Entrén till Södersjukhuset, SöS. Arkivbild.
Entrén till Södersjukhuset, SöS. Arkivbild.

Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i Stockholm varslar om att sammanlagt 200 tjänster måste bort.

– Det är ett tufft ekonomiskt läge, säger Södersjukhusets vd Mikael Runsiö.

De nya varslen kommer bara ett par veckor efter att Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm meddelade att man varslar 600 läkar- och underskötersketjänster.

Varslet på Södersjukhuset omfattar 50 undersköterskor, 25 läkare och 25 administrativa tjänster.

Danderyds sjukhus kommer också att varsla omkring 100 tjänster. Samtliga personalkategorier berörs.

Orsaken till de kommande nedskärningarna är ett utmanande ekonomiskt läge för sjukhusen.

"Är en utmaning"

Personalminskning är enda sättet att klara budgeten med de pengar som ges, enligt Göran Stiernstedt, styrelseordförande i de bolag som driver Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus.

– Det enkla svaret är att det här är de pengar vi får. De minskar när vi står inför en omställning från sjukhusbaserad vård till annan vård. Det är en utmaning, säger han till TT.

Omställningen till en mer patientnära vård i Region Stockholm, där vård ska flyttas från akutsjukhus till bland annat primärvård, innebär att akutsjukhusen måste arbeta annorlunda för att kunna genomföra sitt nya vårduppdrag med de budgetar som getts.

Omkring 5 000 respektive 4 000 personer arbetar vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. 60 procent av kostnaderna är personal, för att klara budgeten krävs därför en minskning av personal, förklarar han.

TT: Kommer patienterna att komma i kläm?

– Absolut kan det bli oroligt i systemet. Men målsättningen är att patientsäkerheten inte ska hotas.

Stort underskott hotar

Södersjukhuset har ett beräknat underskott på 130 miljoner för 2019. Om inte kraftiga åtgärder vidtas kan underskottet uppgå till 300 miljoner nästa år, enligt sjukhuset. Sedan tidigare råder anställningsstopp och sjukhuset har dessutom slutat att hyra in personal via bemanningsföretag.

– Vi har redan tidigare i höst vidtagit ett antal åtgärder eftersom vi har ett besvärligt ekonomiskt läge för innevarande år och vi ser att för nästkommande år kommer vi ha fortsatta utmaningar. Det är ett tufft ekonomiskt läge, säger Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset.

Han är inte orolig för att arbetsmiljön eller patientsäkerheten kommer att påverkas av varslet.

Hitta nya sätt

– Vi har 5 000 medarbetare på Södersjukhuset och vi omsätter fem miljarder. Även om man ska ha respekt för att 300 miljoner är mycket pengar och 100 personer är många personer, och det finns naturligtvis personliga hänsyn, så ser vi det ändå som en ganska liten del av den totala mängd resurser vi har.

Hur många individer som i praktiken berörs av varslet är ännu oklart.

TT: Vad innebär det här för medarbetares arbetsbelastning?

– Tanken är att vi ska se över på vilka sätt vi arbetar och försöka hitta nya sätt som gör att vi kan värna vår personals arbetsmiljö, det är jätteviktigt förstås. Vi kommer jobba på många fronter, både organisatoriskt och strukturellt och försöka parera upp detta så att vi kan vidmakthålla en god arbetsmiljö och patientsäker vård.

Danderyd behöver minska

Danderyds sjukhus behöver totalt minska antalet anställda med cirka 250 tjänster. Det beräknade underskott är på 156 miljoner kronor för 2019 och underskottet kan, liksom för Södersjukhuset, uppgå till 300 miljoner kronor nästa år om inte kraftiga åtgärder vidtas.

Enligt Göran Stiernstedt är svenska sjukhus inte tillräckligt effektiva.

– Man skulle behöva titta mer på orsaken. Fler läkare och anställda är inte nödvändigtvis bättre, säger han.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN